Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter och familjen

Skapad 2020-04-27 09:27 i Bruksskolan Flen
Mänskliga rättigheter. Barns rättigheter och villkor. FN Familjen
Grundskola 4 Samhällskunskap
Familjen, hur kan olika familjer se ut Vi ska lära oss om mänskliga rättigheter och om FN Hur ser barnens rättigheter och villkor ut i världen och här?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Söka information om samhället från medier och internet.

Reflektera över mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar och principer.

Reflektera över begreppet "familj" och hur det används och kan användas

Bedömning - Du ska redogöra för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter samt ge exempel.

 • ge exempel på barns rättigheter i Sverige
 • kunna ge exempel på skyddsnät för barn i Sverige
 • förklara vad de mänskliga rättigheterna är
 • ge exempel på mänskliga rättigheter
 • förklara vad FN är 
 • ge exempel på vad FN gör
 • förklara vad barnkonventionen är
 • ge exempel på artiklar i barnkonventionen
 • jämföra situationen för barn i andra länder med barn i Sverige

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att se filmer om hur människor och barn lever i olika delar av världen.

Vi kommer att använda oss av Livets lotteri där du kommer att få välja ett land och jämföra det med Sverige.

VI kommer att läsa om och ur barnkonventionen.

Vi kommer att använda oss av Samhällskunskapsboken Puls och läsa om familjer i Sverige och om hur länder samarbetar i världen.

Vi kommer att jobba mycket tillsammans med kooperativt lärande på olika sätt men också enskilt. Vi avslutar arbetet med en redovisning som du gör tillsammans i en mindre grupp.

 

 

Uppgifter

 • Livets lotteri, vi går in på rädda barnens sida och där finns livets lotteri

 • Barnkonventionen, den blev lag i Sverige 1/1 2020

 • Arbetsuppgift barnkonventionen

 • Arbetsgång mänskliga rättigheter, så här ska vi jobba

 • Venndiagram, här jämför du två olika länder. Antingen skriver du i dokumentet här eller så skriver vi ut.

Matriser

Sh
Samhällskunskap - Mänskliga rättigheter och familjen

Ny nivå
Samhällstrukturer
 • Sh
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
undersöka strukturer i samhället
 • Sh
 • Sh
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett enkelt sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Undersöka samhällsfrågor
 • Sh
 • Sh
 • Sh
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Människors och barns rättigheter
 • Sh
 • Sh
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger enkla exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger väl fungerande exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
Demokrati
 • Sh  4-6
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra till viss del utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
Olika familjer och sätt att leva
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Eleven har kunskaper om de vanligaste sätten att leva som familj och kan berätta det på ett enkelt sätt.
Eleven har goda kunskaper om hur en familj kan se ut och kan ge flera exempel. Eleven kan se och förstå samband mellan en familjs ekonomi och sociala situation och kan berätta om en del skyddsnät som finns i Sverige.
Eleven har mycket goda kunskaper om hur en familj kan se ut och kan ge flera exempel. Eleven kan se och förstå samband mellan en familjs ekonomi och sociala situation och kan berätta om en del skyddsnät som finns i Sverige och i övriga delar av världen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: