Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-04-27 09:43 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vi vill väcka intresse för matematik.

Innehåll

 

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

 

Var är vi?

Vi har en grupp med barn i åldrarna 1-6 år, som vi delar in i mindre grupper efter ålder och behov. Vi ser att flera barn är intresserade av matematik. Det är en stor spridning av barnens intresse och kunskap inom matematik. 

 

 

Vart ska vi?

Vi ska få barnen intresserade och medvetna om siffror, mönster och begrepp (kort, lång, smal, tjock) med mera. 

 

  


Hur gör vi?

Vi arbetar i de mindre grupperna som vi har delat in efter ålder och behov.

 • Använda räknespel/appar och planerade lekar. 
 • Använda matematiska böcker. 
 • Skapa en lärorik miljö för barnen.
 • Använda språkpåsar och materialet som finns tillgängligt.
 • Pedagogerna ska medvetet använda matematiska termer.
 • Ta tillvara på alla tillfällen inom omsorg och rutinsituationerna. 

 

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: