Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bortbytingen av Selma Lagerlöf

Skapad 2020-04-27 09:49 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
Arbete med Selma Lagerlöfs berättelse "Bortbytingen" i flera perspektiv,
Grundsärskola 8 – 9 Svenska
Vi kommer att arbeta med Selma Lagerlöfs novell "Bortbytingen".

Innehåll

I detta område kommer vi först arbeta med ordkunskap då språket är ålderdomligt för novellen gavs ut 1915.  Vi kommer arbeta med läsförståelse och bildförståelse när vi läser texten. Därefter ska vi lära oss om Selma Lagerlöfs liv. Som sista uppgift ska vi se en nyskriven teaterversion från Dramaten och jämföra de två berättelserna.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • bearbeta innehållet i litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier, och
  Sv
 • söka och värdera information från olika källor.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Skiljetecken och stavningsregler.
  Sv  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med stavningskontroll kan användas när man skriver.
  Sv  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Berättande texters budskap och uppbyggnad med miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  7-9
 • Några barn- och ungdomsförfattare.
  Sv  7-9
 • Variationer i det svenska språket, till exempel slanguttryck och dialekter.
  Sv  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.
  Sv  7-9
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsa och svara på frågor om texten Bortbytingen

E
C
A
Samtala
Du kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Du kan samtala om varierande ämnen i olika sammanhang genom att på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Språkbruk
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och bidrar till att framföra egna åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna delvis underbyggda åsikter och argument.
I samtalen lyssnar eleven till andras åsikter och framför egna väl underbyggda åsikter och argument.
Anpassning av språket
Du bidrar till att anpassa ditt språk till olika situationer och sammanhang.
Du anpassar delvis ditt språk till olika situationer och sammanhang
Du anpassar ditt språk väl till olika situationer och sammanhang
Läsa med flyt
Du kan med stöd av bilder läsa texter från olika genrer.
Du kan med visst flyt läsa texter från olika genrer.
Du kan med flyt läsa texter från olika genrer.
Läsförståelse
Genom att svara på frågor, ställa egna frågor och återge delar av innehållet visar du din förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett **delvis relevant** sätt visar du din förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor, återge delar av innehållet och sammanfatta innehållet på ett relevant sätt visar du din förståelse för texterna.
Jämföra och beskriva texter
Du medverkar i att jämföra och beskriva olika sorters texter.
Du jämför och beskriver olika sorters texter på ett delvis fungerande sätt.
Du jämför och beskriver olika sorters texter på ett väl fungerande sätt.
Skriva
Du kan skriva texter med flera meningar och tydligt innehåll och bidrar till att anpassa texterna till mottagare och syfte.
Du kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och viss anpassning till mottagare och syfte.
Du kan skriva texter i olika genrer med varierat ordval, tydligt innehåll och god anpassning till mottagare och syfte.
Skrivregler
Dessutom medverkar du i att strukturera texterna genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar du texterna på ett delvis fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Dessutom strukturerar du texterna på ett väl fungerande sätt genom att använda skiljetecken och stavningsregler.
Olika skrivverktyg
Du kan skriva med läslig handstil och på dator och medverkar i att använda digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg.
Du kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett delvis ändamålsenligt sätt.
Du kan skriva med läslig handstil och på dator och använder digital stavningskontroll och digitala kommunikationsverktyg på ett ändamålsenligt sätt.
Budskap och handling
Du kan bidra till resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Du kan också föra enkla resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Du kan också föra välutvecklade resonemang om budskap och handling i olika typer av berättade texter och filmer från olika tider och kulturer.
Hämta information
Du kan medverka i att hämta information från olika källor och medier och gör något eget övervägande vid resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett delvis fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då enkla och delvis underbyggda resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Du kan på ett väl fungerande sätt hämta information från olika källor och medier och för då välutvecklade och väl underbyggda** resonemang om informationens trovärdighet och relevans.
Söka information, alfabetisk ordning
Du kan medverka i att söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Du kan på ett delvis fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Du kan på ett väl fungerande sätt söka information där sökorden är ordnade i alfabetisk ordning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: