Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2020-04-27 10:12 i Allerums skola Helsingborg
Vi arbetar med hur värme påverkar olika ämnen och hur den förflyttas. Olika vädertyper och hur man mäter väder.
Grundskola 4 Kemi
Vatten och luft är viktigt och ett måste för att liv ska kunna existera. Vatten finns överallt på vår jord, både i hav och på land, i växter, djur och i oss människor. Vad har vattnet för olika egenskaper? Vi ser inte luften, hur kan man veta att luften finns och vad finns egentligen i luften?

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

utveckla kunskap, nyfikenhet och intresse för att undersöka omvärlden. Eleverna ska ges möjlighet att ställa frågor om kemiska processer och materiens egenskaper och uppbyggnad och söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Du ska ges möjlighet att utveckla din:

begreppsliga förmåga (förstå och använda begrepp som hör till arbetsområdet)

kommunikativa förmåga (förmåga att diskutera och resonera)

analysförmåga (förmåga att förklara och se samband)

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Det här kommer vi att arbeta med:

-  vattnets tre former
-  vattnets kretslopp
-  vart tar vårat dricksvatten vägen?
-  luftens egenskaper (tex luft tar plats, luft väger)

Hur?

Vi kommer att

- läsa faktatexter
- se filmer
- ha genomgångar med diskussioner
- genomföra enkla undersökningar
- använda oss av läromedlet "Koll på NO 4". 
- dokumentera

 

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • kunna berätta om vattnets kretslopp
 • kunna använda och förklara ord och begrepp (atom, fast-, flytande- och gasform, stelna, smälta, avdunsta, kondensera, kretslopp etc)

         

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  E 6

Matriser

Ke
Vatten och luft vt-20

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
 • Ke  E 6
Du kan på ett enkelt sätt förklara ord och begrepp som handlar om vatten och luft tex avdunsta, kondensera.
Du kan på ett utvecklat sätt förklara ord och begrepp som handlar om vatten och luft tex avdunsta, kondensera.
Du kan på ett välutvecklat sätt förklara ord och begrepp som handlar om vatten och luft tex avdunsta, kondensera.
Vattnets kretslopp
 • Ke  E 6
 • Ke  E 6
Du kan på ett enkelt sätt beskriva vattnets kretslopp med viss användning av kemins begrepp.
Du kan beskriva och förklara vattnets kretslopp och du använder flera av kemins begrepp.
Du kan beskriva och förklara vattnets kretslopp med god användning av kemins begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: