Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bockarna Bruse

Skapad 2020-04-27 10:13 i Kvänums förskola Vara
Förskola
Barnen har efter frågat Bockarna Bruse.

Innehåll

Bakgrund:

Barnens intresse började med boken Bockarna Bruse. 

Mål:

Barnen blir bekanta med matematiska begrepp och tränar på sitt samspel med andra kompisar och vågar stå inför grupp och stärker sitt självförtroende. Utvecklar sitt språk.

 

Metod:

Vi frågade 4 åringarna vad de ville göra och hur de ville arbeta med Bockarna Bruse.

 •  Bockarna görs av toarullar
 •  Arbeta i Lera
 •  Återvinner i olika material
 •  Kommer fortsätta läsa och lyssna på boken via ipad och högläsning
 •  Teater - de ville göra en lite föreställning för de yngre barnen i små grupper - Filma aktiviteten.
 •  Lära oss sången

 

 

 

Utvärdering:

 

Barnkonventionen:

12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

13: Barn ar rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter.

 1.  
 2.  

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: