Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP- Matematik- Maj- Torget

Skapad 2020-04-27 10:17 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Matematik

Tidsperiod: Maj

Förskolans namn: Skogsgläntan

Grupp: Torget

Barnens ålder: 5 år

År och datum:: 27 April 2020

 

Vilket innehåll ska behandlas?
Matematik och normer och värden. 

Vilka målområden i läroplanen berörs?


-Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-
Ge barnen förutsättningar att förstå klockan och vad tid kan innebära i olika sammanhang. 

Ge barn förutsättningar att odla, plantera och följa växtprocessen och vad som sker över tid genom att mäta, jämföra och ta hand om sin odling. 

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Genom planerad undervisning skapar vi odlingar, klockor och samtalar kring, tid, mätning och jämförelser. 

Vi filmar, dokumenterar och antecknar det barnen ger uttryck för i kunskap och funderingar. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-
Alla ansvarar för att arbeta mer med att dokumentera med film barnens lärande och har det som underlag vid reflektion. Vi använder oss av anteckningar.

Planeringen upprättad av:

Linda och Yvonne

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Helhetssyn
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: