Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

7b Fast and the furious

Skapad 2020-04-27 10:14 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola F – 9 Engelska
Fokus på kost och hälsa

Innehåll

Vi diskuterar, tittar, lyssnar och skriver om kost och hälsa. 

 

Matriser

En
Cooking show

Muntlig framställning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språket
Menings- byggnaden är enkel och ordförrådet knappt. Du gör en del fel genom att sätta in svenska ord eller direkt översätta svenska uttryck.
Du kan uttrycka dig på enkel engelska så att andra förstår. Menings- byggnaden är enkel och du använder vanliga ord som du har kunnat länge. Du gör grammatiska fel som påverkar flytet.
Du kan variera ditt språk med hjälp av ett relativt stort ordförråd och med meningar som börjar på olika sätt. Du gör en del grammatiska missar, men inget som stör förståelsen.
Du uttrycker dig tydligt med flyt och variation. Ditt språk är grammatiskt korrekt och du använder en del avancerade ord och uttryck.
Syfte
(Du läser texten) Du uttrycker dig otydligt och det blir svårt att följa dina instruktioner.
(Du försöker tala till publiken men läser en del innantill.) Du uttrycker dig delvis otydligt och det kan vara svårt att följa med i dina instruktioner.
(Du anpassar din muntliga framställning efter syftet och talar mestadels fritt utifrån manuskort. Du strävar efter att använda ditt kroppsspråk.) Du uttrycker dig relativt tydligt och fritt vilket gör det lätt att följa med i dina instruktioner.
(Du visar stort engagemang inför din publik med hjälp av kroppsspråk och kontakt. Du använder endast manuskort som en säkerhet.) Du uttrycker dig tydligt och fritt vilket gör det väldigt lätt att följa med i dina instruktioner.

En
Fast and the furious - argumentativ text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Syfte och anpassning till mottagare
Struktur saknas.
Du har försökt anpassa din text med att förklara din åsikt om ditt valda påstående. Du förklarar till viss del dina åsikter när det gäller om du håller med eller ej.
Du anpassar din text relativt väl och förklarar din åsikt om påståendet och huruvuda du håller med eller inte. Du ger exempel på varför du tycker som du gör samt att du ger exempel på hur motståndarssidan kan tänka.
Du skriver texter av olika slag som anpassas till mottagare/läsare och syfte. Det är tydligt vilken typ av text det är och texten står helt på egna ben. Du följer väl den struktur som vi gått igenom.
Innehåll
Det finns inga egna åsikter i texten. Innehållet är alltför magert för att ge läsaren information.
Berättar och beskriver på ett enkelt sätt. Du har förmågan att framföra enkla åsikter och att utveckla dina uppslag med något exempel.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett relativt tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och nyanserat sätt så att den som läser lätt förstår och skapar bilder.
Variation
Du kan formulera dig enkelt med viss variation. Många meningar börjar på samma sätt. Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten.
Du kan uttrycka dig med variation och visst flyt. Du varierar delvis meningar, ord och fraser. Du skriver med både långa och korta meningar och använder en del linkers för att skapa variation.
Du kan uttrycka dig med god variation och bra flyt genom att; Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver längre och mer avancerade meningar. Du använder bindeord ("linkers") för att skapa variation, flyt och sammanhang
Flyt
Du använder ord på svenska och de grammatiska felen gör texten svår att förstå.
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel. Du gör endast några grammatiska fel och hanterar för det mesta kongruens (is/are, was/were, have/has, do/does) samt att skriva i presens och perfekt.
Du använder ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Du behärskar även kongruens (is/are, was/were, have/has, do/does) samt att skriva i presens och perfekt. Språkets flyt gör att budskapet går fram med lätthet.

En
Fast and the furious recept

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Du saknar de olika delar som ska ingå i ett recept: - ingredienser - mängd - beskrivning
Texten har viss struktur och det finns försök till styckeindelning. Du saknar någon av de tre delar som ska ingå i receptet: - ingredienser - mängd - beskrivning
Texten har klar struktur med alla tre delar som ingår i receptet - ingredienser - mängd - beskrivning
Innehåll
Du har inte genomfört uppgiften vilket var att skriva ett recept där andra skulle kunna härma din maträtt
Du har gjort en ganska kort beskrivning vilket gör det svårt att följa med utan att behöva "läsa mellan raderna". Du saknar relevant information som tex temperaturen på ugn
Innehållet är informativt och det är lätt att följa med i varje steg. Förklarar och ger en del exempel.
Du beskriver i detalj hur man ska göra för att replikera din maträtt. Du har tydliga instruktioner som gör det lätt att följa med.
Språket
Du har inte skriv texten på engelska alternativt inte skrivit på ett sätt att en engelsktalande person kan följa ditt recept.
Du har en del fel i din text men man kan läsa mellan raderna ovh ta till sig det du vill ha sagt.
Du har förklarat steg för steg på ett tydligt sätt och det är lätt för en engelsktalande person att följa med i ditt recept.
Du har få eller inga språkliga misstag och du visar tydligt med steg för steg hur man skall genomföra ditt recept. Du visar på ett bredare ordförråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: