Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältundersökning samt Asiens karta

Skapad 2020-04-27 11:51 i Degebergaskolan Kristianstad
Grundskola F
Vi lär oss Asiens namngeografi samt planerar, genomför och redovisar en fältundersökning.

Innehåll

Asiens namngeografi,asiatiska regionala skillnader och likheter

samt

Fältundersökning

 

Vi tränar Asiens namngeografi med hjälp av blindkartor och övningssajter.

Att kunna placera rätt land och huvudstad på rätt plats på en karta är basen,

men vi kommer även att träna på att känna igen formen av landet samt träna på att känna till viktiga vatten, höjder och öknar.

Tillsammans kommer vi att titta på temakartor för att se t ex vad olika länder exporterar och importerar samt resonera kring

hållbarhetsfrågor.

 

Eleverna ska också planera , genomföra och redovisa en fältundersökning.

 

(Denna uppgift har ingen koppling till Asiens karta, men genomförs nu då det är beroende av lämpligt utomhusväder.)

Det kan t ex handla om att jämföra äldre kartor över Degeberga med moderna och försöka finna var försvunna hus låg,

eller att undersöka i vilka områden människor störs mest av trafikbuller och redovisa resultatet och tankarna kring resultatet.

Det är viktigt att eleverna kan berätta hur de tänkte när de valde vissa avgränsningar och redovisningsform.

 

Tidsramar samt redovisningar

När det gäller fältundersökningen har jag vikt ett pass för att ge exempel på hur man kan arbeta vid en fältundersökning

samt för att planera och formulera undersökningsområde.

Jag vill veta vad ni vill undersöka innan ni sätter igång. Er planering lämnas in senast den 4/5.

När ni har fått klartecken från mig kan ni starta er undersökning.

Ni har sedan fram till den 2 juni på er att slutredovisa er undersökning.

Insamlandet av information till undersökningen sker både under något lektionspass, samt som hemuppgift.

 

När det gäller kartkunskaper kring Asien börjar vi direkt med tränandet.

Jag bockar av efterhand som eleverna klarar av kartuppgifterna.

 

Slutligen export/import och hållbarhetsfrågor. Här arbetar vi med kartsajter under två lektionspass för att se handelsflödet

(pre-corona..) och tittar närmare på handeln med vissa varor, t ex bomull. Denna uppgift gör vi i skolan och eleven visar,

genom att svara muntligt på frågor jag ställer, att de kan ge exempel på vilka typer av varor olika länder i Asien exporterar och

importerar.

Sedan resonerar de utvecklat kring hållbarhetsfrågor vid ett efterföljande skriftligt läxförhör.

 

 

 

 
Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  •  Ge  E 9Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett 
  • i huvudsak fungerande sätt, 
  •  
  • Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss
  • del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
  •  Ge  E 9Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.

  •  
 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: