Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning

Skapad 2020-04-27 11:54 i Bergviksskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 Svenska
Att läsa är att resa. Med en bok reser du till nya platser och upplever nya miljöer. Kanske tar den dig till platser där du redan varit, men du får dem beskrivna igen, ur en annan synvinkel. Du får ett nytt synsätt. En ny upplevelse. När du läser en bok reser du till en annan värld.

Innehåll

Under några veckor kommer du att läsa en bok och arbeta med uppgifter till den.

Du kan välja mellan bokläsning (frågor) eller bokanalys som finns som bifogad resurs på Teams. Du lämnar in uppgiften på Teams.

Böcker att välja på:

Den blomstertid nu kommer

Det är så logiskt alla fattar utom du

Huset vid vägens slut

Huset mittemot

Den utvalde

En sekund i taget

När jag inte hade nåt

Sandor slash Ida

Gilla hata horan

Jag saknar dig, jag saknar dig

 

Varför ska jag läsa?

 

Att skriva bokanalys

https://youtu.be/BiwCtubRzGk 

https://youtu.be/Kxb3khftKAo 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsa och förstå skönlitteratur åk 7-9

Förmågor

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsförståelse
Eleven visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av bokens innehåll.
Eleven visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av bokens innehåll.
Eleven visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av bokens innehåll.
Att analysera skönlitteratur
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i boken.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken.
Att analysera skrift och formulera sig i skrift
Eleven kan ge enkla omdömen om bokens innehåll.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om bokens innehåll.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om bokens innehåll.
Skrivspråk
Du har ett begränsat ordval. Du uttrycker dig enkelt. Det saknas variation i meningsbyggnaden
Du skriver med ett omväxlande ordval. Du har en varierad meningsbyggnad. Du gör försök till att använda dig av antingen liknelser, mer exakta ord och andra verb.
Du skriver med ett rikt och omväxlande ordval som passar till ämnet. Du har ett varierat nyanserat språk; du använder liknelser, exakta ord och strävar efter en egen stil.
Skrivregler & stavning
- skiljetecken, styckeindelning, stor bokstav osv
Behärskar de formella skrivreglerna med viss tvekan. Stavar de flesta ord korrekt, gör vissa (systematiska) stavfel.
Behärskar de formella skrivreglerna ganska väl. Stavningen fungerar för det mesta även när det gäller ord som är svåra eller ovanliga.
Behärskar de formella skrivreglerna väl. Stavar korrekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: