Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 7A Språkliga varianter - svenska dialekter

Skapad 2020-04-27 12:00 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola F

Innehåll

Under det här momentet ska vi arbeta med svenska dialekter och lära oss mer om dem. Vi kommer att titta på de olika dialektområden som Sverige är indelat i och lära oss ur dialekter har uppstått. Dessutom ska vi lära oss hur språket kan variera beroende på kön, ålder och social ställning. Området kommer att avslutas med att ni i grupp redovisar om ett dialektområde för resten av klassen.

 

Mål:

 

-          formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 

-          anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

Centralt innehåll:

 

-          Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

 

 

 

-          Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

 

 

 

Tidsplan

 

Vecka

Tisdag

Onsdag

Blandgrupp

18

Introduktion av momentet: svenska dialekter

Vad är en dialekt? Vad är skillnaden mellan ett språk och en dialekt?

Hur uppstod dialekter?

Dialektområden i Sverige: hur många finns det och vilka är de? 

Vi lyssnar på dialekter. 

Indelning i grupp.

Vi spelar Kahoot om svenska dialekter.

Lediga 1/5 fredag

19

Genomgång inför

gruppredovisning  

Arbete i grupp, förbereda redovisning

Arbete i grupp, förbereda gruppredovisning.

Förbereda redovisning

 

20

Studiedag 12/5

 

Arbete i grupp, förbereda redovisning

Förbereda redovisning

21

Arbete i grupp, förbereda redovisning

Redovisning

Lediga 21/5 22/5

22

Redovisning

Vi får se vad vi hittar på😊

Mer språklig variation: sociolekt, idiolekt, kronolekt och sexolekt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsform: Genomgångar och arbete i grupp.

 

Bedömning (E-nivå):

 

-          Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

 

-          Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Matriser

Åsö Grundskola 7A Språkliga varianter - svenska dialekter

Rubrik 1

E
C
A
Resonera kring dialekter
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Redovisning
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: