Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig presentation - Project

Skapad 2020-04-27 12:46 i Alirskolan 7-9 Bollnäs
fokus på talförmåga- att berätta, muntlig redovisning. Även skriftlig reodivsning
Grundskola 7 – 9 Engelska
Fokus på talförmågan. Eleverna ska hålla en muntlig redovisning där berättarförmågan bedöms.

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med arbetsområdet/undervisningen är:

Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engel­ska språket och kunskaper om områden och sammanhang där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommuni­kativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förut­sättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 

 

 

Matriser

En
Engelska år 7-9 - Muntlig förmåga

Förmågan att tala.

Begriplighet
- ordval
Blandar engelska med ord och uttryck från andra språk så att en engelsktalande person inte förstår.
Enstaka ord/uttryck från andra språk förekommer men de förstör inte kommunikationen.
Talar engelska konsekvent, utan inslag av andra språk.
Väljer rätt ord i rätt sammanhang.
Begriplighet
- uttal
Pratar tyst/otydligt, svårt att uttala orden korrekt.
Språktypiska ljud som th – stavning och uttal av r uttalas korrekt.
Ett i huvudsak korrekt uttal.
Uttalet är tydligt och korrekt med god intonation.
Vilja att berätta
Läser innantill.
Talar tillräckligt mycket för att den muntliga förmågan ska kunna bedömas.
Utnyttjar tiden väl och visar en vilja att tala engelska.
Ämnet presenteras på ett personligt sätt med tydlig helhetsbild och flera konkreta detaljer/exempel.
Ordförråd
Ordförrådet är litet, det är svårt att få orden att räcka till för att berätta.
Använder ord och fraser så att en engelsktalande person förstår.
Använder ett varierat ord- och frasförråd.
Visar ett stort och avancerat ord- och frasförråd.
Innehåll
Innehållet stämmer delvis/inte alls överens med uppgiften.
Innehållet stämmer med uppgiften.
Innehållet drivs framåt med ny information och med sammanhang.
Innehållet beskrivs och förklaras utförligt. Utvecklar och fördjupar innehållet.
Förmåga att berätta
Hoppar mellan olika saker så det blir svårt att hänga med.
Berättar om något och håller sig till ämnet. Har en röd tråd.
Berättar med tydligt sammanhang. Tydlig röd tråd, bestämd uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Berättar med inlevelse. Tydlig röd tråd med ordentlig inledning, uppdelning i olika områden och tydlig avslutning.
Grammatik
Gör grammatiska fel som förstör/försvårar betydelsen av innehållet.
Gör vissa grammatiska fel men en engelsktalande person förstår.
Böjer verb i olika tempus. Behärskar adjektivböjning och väljer rätt pronomen. Använder engelsk ordföljd konsekvent.
Talar i princip grammatiskt korrekt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: