Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gränbyskolan Svenska: litteraturhistoria

Skapad 2020-04-27 12:47 i Gränbyskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Ni ska i grupper lära er om olika litterära epoker med några kända författare och hur deras verk påverkade samhället. Någon epok har vi avklarat, antiken till exempel, men några har vi allt kvar att lära oss och läsa ur. Vi ska läsa och diskutera samt se på filmklipp och nyttja Studi.se för att kunna utifrån en text avgöra epok, författare, titel och samhällspåverkan.

Innehåll

Ämnesmål till dig som elev. Följande ska du lära dig:

Introduktionsfilmen https://www.youtube.com/watch?v=qEx_nKamJ7I börjar vi med att titta på.Följande epoker ska vi jobba med (men inte alla som är listade nedan), tillsammans och i grupper:

 1. Antiken (700 f Kr-500 e Kr)

Homeros: Iliaden (epos)


Homeros: Odysséen (epos) Den enögde jätten, Sirenerna och havsvidundren

Sofokles: Kung Oidipus (drama, tragedi)

Aristofanes: Lysistrate (komedi)

Sapfo (lyrik)

2. Medeltiden (500-1500)

Tristan och Isolde (folksaga, riddarberättelse) KL s 49-58

Tusen och en natt (sagosamling)

3. Norden (medeltid)

Eddan: Voluspá, Hávamál, 

Erikskrönikan

Heliga Birgitta 

4. Renässansen (1500-1700-tal)

Dante Alighieri: Divina Commedia (1200)

Giovanni Boccaccio: Decamerone (1300)

Francois Rabelais: Gargantua

Cervantes: Don Quijote (roman)

Shakespeare: Romeo och Julia, Så tuktas en argbigga, En midsommarnattsdröm, Julius Ceasar (tragedier, komedier, sagospel, krönikespel)

Molière: Tartuffe

5. Upplysningen (1700-tal)

Defoe: Robinson Kruse (roman)

Swift: Gullivers resor (roman)

Voltaire: Candide

Rosseau: Emile

Olof von Dahlin: Sagan om hästen (allegori)

Bellman: Gubben Noak, Fredmans sånger (sång, lyrik)

 6. Romantiken (1800-tal)

Robert Lewis Stevenson, Allan Edgar Poe, Mary Shelly (skräckromantik)

Mark Twain, James Fennimore Cooper, Alexander Dumas, Sir Walter Scott (äventyr/historia)

Jane Austen, Goethe (kärlek)

 

Rudyard Kipling, Jules Veerne (exotiska världar)

Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig:

 • Genom att vara aktiv under lektionerna och skriva det avslutande provet.

 

 Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Gränby totalmatris i svenska 7-9

Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9

F
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra **enkla och till viss del** underbyggda resonemang om **tydligt framträdande budskap** i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra **utvecklade och relativt väl** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna** i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra **välutvecklade och väl** underbyggda resonemang om budskap som är **tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda** i olika verk.
Historiska & kulturella sammanhang
Eleven drar då **till viss del** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då **relativt väl** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar då **väl** underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med **i huvudsak** fungerande struktur och innehåll och **viss** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med **relativt väl** fungerande struktur och innehåll och **relativt god** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med **väl** fungerande struktur och innehåll och **god** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **enkla och till viss del** underbyggda argument på ett sätt som till **viss del för samtalen och diskussionerna framåt**.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **utvecklade och relativt väl** underbyggda argument på ett sätt som **för samtalen och diskussionerna framåt**.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **välutvecklade och väl** underbyggda argument på ett sätt som **för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem**.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: