Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande

Skapad 2020-04-27 13:00 i Kastanjegården Örebro
Förskola
Under månaderna april-juni vt-20 kommer ett av våra fokusområden att vara Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande på avdelningen Asken på förskolan Kastanjegården i Vivalla.

Innehåll

Nuläge

Under våren blir det mer tid för utomhuslek och därmed också mer tid för utflykter där motorik och koordinationsförmåga övas. Barnen på Asken har under hösten regelbundet gått till skogen och andra lekplatser i området vilket vi kommer fortsätta fokusera på. Vi har också påbörjat projektet att så och plantera med barnen vilket vi kommer att fortsätta med. 

Syfte

Vi vill att barnen ska stärka sin motorik och koordinationsförmåga. Vi vill också att de ska förstå och vara med i processen från frö till växt.

Metod/Process

  • utflykter till Vivallakullen, skogen och lekparker
  • miniröris och dansstunder
  • följa processen vid plantering

Mål ur läroplanen

se nedan

Dokumentation

Vi kommer under projektets gång dokumentera i Unikum, vi kommer att göra inlägg på både grupp och individloggen. Dokumentation kommer även att sättas upp på avdelningens väggar för att barnens själva ska kunna samtal med varandra om vad vi gör och vad vi gjort.

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera under projektets gång i Unikum med vårt reflektionsprotokoll som underlag. Vi kommer även att vid projektet slut i mars utvärdera enligt mallen i det gemensamma årshjulet för Vivalla förskoleområde.  

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: