Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English Speaking Countries v 17-23

Skapad 2020-04-27 13:14 i Västra skolan Falun
Vi lyssnar, läser, översätter texterna The World Says Hi!, Living in the United States, What the Shark Vomited samt Lost Passport och gör tillhörande övningar, samt en del grammatik.
Grundskola 8 Engelska
Inom detta arbetsområde kommer vi att lyssna på, läsa och arbeta med fyra texter som finns i olika läromedel. Vi kommer även att arbeta med tillhörande övningar och grammatik. Parallellt med detta kommer ni även att arbeta i grupp med att ta reda på mer information om ett egenvalt engelskspråkigt land. Arbetet redovisas sedan för mig under v. 22/23.

Innehåll

Syfte

Långsiktiga mål:

 

Centralt innehåll:

 

 

Konkretisering av mål

Du ska ges möjlighet att utveckla dina förmågor att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, samt att formulera dig i tal och skrift.  Vi arbetar även med grammatik för bättre formulering i tal och skrift.

Arbetssätt

Vi arbetar med texter; 4th May is Fairy Day, A rude Awakening och Troublemaker enligt en arbetsgång.

Vi lyssnar på text, vi läser och  vi översätter. Vi arbetar med tillhörande övningar.

Vi kommer att arbeta i grupp kring ett engelsktalande land. Detta presenteras muntligt.

Inom området arbetar vi även med grammatik för att utveckla tal och skrift.

Bedömning

Du visar att du förstår texter genom att delta i arbetet och fullfölja övningar i både hörförståelse och läsförståelse samt muntlig och skriftlig kommunikation.

Du visar att du kan formulera dig muntligt och skriftligt genom de specifika övningarna, samt presentation och ett avslutande prov/skrivuppgift.

 

Matriser

En
Engelska: Countries

Engelska Good Stuff B; Countries

Kunskapskrav lgr 11
>
>>
>>>
Du läser texter och visar att du förstår genom att fullfölja uppgifterna.
■ Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
översiktligt godtagbart
välgrundat tillfredsställande
välgrundat och nyanserat gott
Du redovisar tillsammans med din kamrat.
■ I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Du skriver och lämnar in dina uppgifter.
■ I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig
enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: