Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling

Skapad 2020-04-27 13:20 i 023251 Förskolan Gamlebyplan 9 Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Enhetsmål: Alla barn har utvecklat sina förmågor i språk

Innehåll

Innehåll

På vår förskola vill vi utveckla

• Det vardagliga användandet av TAKK. Vi använder tecken och verbalt språk
• Barnens språk genom att de blir erbjudna läsning varje dag
• Språket genom att berätta, dramatisera, använda olika språkstimulerande material.
• Arbetet med att använda genrer (berättande, diskuterande, instruerande, återgivande, beskrivande)

Arbetssätt
Vi ökar kunskap om TAKK genom intern utbildning från våra specialpedagoger. Vi ska ta tillvara på de hjälpmedel som finns.
Vi organiserar läsgrupper för alla barn och lyfter upp den spontana läsningen.
Vi fortsätter med Vuxenteater
Vi har språksamlingar varje dag,
Vi arbetar med ordklasser, med uttal och ljud
Vi går till sagostunder på biblioteket,
Vi använder språket medvetet under alla situationer, vi ger barnen tid för att lyssna och samtala,

Vi har böcker i olika genrer tillgängliga för barnen, som vi använder till exempel kokbok vid måltidspedagogikens aktiviteter och faktaböcker om djur och natur, 

Skapa situationer där barnen får diskutera och uttrycka sina åsikter t ex. användande av ipad eller andra ämnen.
Att vi efter läsning återberättar och diskuterar det vi har läst.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: