Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rör-Else

Skapad 2020-04-27 13:36 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Alla barn på Västerbo ska få uppleva glädje med att röra på sig, i naturen, närområden eller på förskolan. Den fysiska aktiviteten ska uppmuntras och erbjudas under stora delar av dagen. Varje barn ska få utveckla en förståelse för den positiva effekten fysisk aktivitet och god kost har på vår hälsa och välbefinnande.

Innehåll

Undervisningsplanering

Genom lärvännen Rör-Else får barnen möjligheter fysisk aktivitet under sin vistelsetid på förskolan. Rör-Else är med på samlingen i bland och berättar att det finns roliga lekar och sånger där man får använda hela sin kropp för att röra på sig. Rör-Else tycker om att prata om kroppen och hur den fungerar, samt prata om hur maten påverkar vår kropp. Rör-Else finns med vid aktiviteter inomhus och utomhus.

Vår mobila grupp får möjlighet att utmanas i sin fysiska förmåga varje dag genom att vi går olika leder och fritt i olika skogs områden. Det blir många samtal under våra turer i skogen om hur det känns i kroppen och vad som händer i  kroppen när man rör sig. Även att man måste öva sin kropp för att orka mer och så även betydelsen maten har för vår kropp ska orka. Blir en naturlig del för den mobila gruppen att hela tiden utvecklas i sin fysiska förmåga. Men vi har även undervisnings stunder som är styrda så som bamse gympa m.m.

Vårt mål är att barnen i den mobila gruppen ska ha en fysisk förmåga att orka gå längre sträckor för att vi ska kunna upptäcka många nya miljöer i vår miljö. De ska även ha en förståelse för att fysisk aktivitet bidrar till att vi mår bra. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: