Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Författararbete - deckare VT20

Skapad 2020-04-27 13:37 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Svenska
Du ska få göra ett författarporträtt av författaren till den bok du läser. Detta görs både muntligt och skriftligt.

Innehåll

Hur?

Du jobbar individuellt. Du söker fakta utirfrån givna frågeställningar och instruktioner. Du skriver en fakta-text om din författare. Du jobbar källkritiskt genom att värdera dina källor. Du källhänvisar genom att redogöra för vilka källor du använt. Du redovisar muntligt inför klassen.

Vad jobbar vi med?

Du jobbar med att söka, sovra och sammanställa fakta i form av referatskrivning. Du jobbar med källhänvisning. Du jobbar med skrivregler. Du jobbar med muntlig presentation och interaktion.

Varför?

 Syftet är att du ska få utveckla kunskaper att söka, sammanställa, skriva faktatext utifrån skrivregler och presentera. Se kopplingar till läroplan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Författarporträtt

F
E
C
A
LÄSA
Läsa och följa instruktioner
Du kan läsa och följa instruktioner som är tydligt uppdelade och avgränsade. Det visar du genom att ha med allt som ska finnas med i texten du skriver och strukturerar den utifån given instruktion.
SÖKA OCH VÄLJA INFORMATION
Du kan med stöd söka och välja ut information från ett avgränsat urval av källor och göra en enkel sammanställning.
Du kan söka information i böcker/ Internet och göra en utvecklad sammanställning.
Du kan söka information i böcker/ Internet och göra en väl utvecklad sammanställning.
KÄLLHANTERING
Du hänvisar till dina källor på ett enkelt men fungerande sätt.
Du hänvisar till dina källor med länkar i källförteckningen
Du hänvisar till dina källor på ett tydligt sätt med hemsidans namn och länk till hemsidan. Du placerar dina källor i bokstavsordning i källförteckningen.
SKRIVA FAKTATEXT
innehåll
Du kan skriva en enkel beskrivande faktatext med innehåll som passar uppgiften. Texten har en uppradande karaktär.
Du kan skriva en utvecklad beskrivande faktatext med innehåll som passar till uppgiften.
Du kan skriva en väl utvecklad besrkivande faktatext med innehåll som är relevant och passande.
SKRIVA FAKTATEXT
språk och skrivregler
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken, språkriktighet och hur man bygger meningar med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken, språkriktighet och hur man bygger meningar med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken, språkriktighet och hur man bygger meningar med god säkerhet
Muntlig redogörelse
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: