Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Vatten

Skapad 2020-04-27 13:48 i Grundsärskolan Västra Skolan Hudiksvall
Grundsärskola 4 – 6 Teknik Bild Matematik Samhällsorienterande ämnen Naturorienterande ämnen Svenska
Vi ska arbeta ämnesövergripande med temat VATTEN. Målet är att eleverna ska få kunskap om hur viktigt vatten är för livet på jorden. Eleverna ska få lära om vattnets olika faser och vattnets kretslopp. Vi ska lära hur människor, växter och djur är beroende av vatten och hur vår livsstil påverkar vattenmiljön, hur dricksvatten renas och vad vi som enskilda människor kan göra för att vi alla ska få rent vatten. Vi kommer också lära om några växter och djur som lever i havet, både i vår närmiljö och runt om i världshaven.

Innehåll

Så här ska vi träna kunskaperna:

 

Vi ska undersöka vattendrag i vår närmiljö.

Vi ska tälja barkbåtar och se att de flyter.

Vi ska använda oss av foton/bilder, PowerPoint, filmer och faktaböcker.

Vi ska göra experiment om vattnets olika former.

Vi ska mäta vatten med deciliter- och litermått.

Vi ska måla med vattenfärg på olika sätt.

Vi ska sjunga om vattnets kretslopp.

Vi ska lära oss olika vattenord.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med olika verktyg, tekniker och material,
  Bl
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • jämföra och reflektera över sambanden mellan livsstil, miljö och hälsa,
  NO
 • genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • jämföra och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-6
 • Mätning av längd, volym och massa samt vanliga måttenheter.
  Ma  1-6
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras.
  NO  1-6
 • Vattnets olika former; fast, flytande och gas. Vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  1-6
 • Materials egenskaper och hur de kan sorteras och delas in efter till exempel hårdhet, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-6
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel transportmedel. Hur egna val och prioriteringar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  SO  1-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
  SO  1-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter, till exempel meddelanden.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  1-6
 • Tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel kardborren som förebild för kardborrebandet.
  Tk  1-6
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov och har förändrats över tid.
  Tk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att framställa olika typer av berättande bilder och i att arbeta med givna verktyg, tekniker och material.
  Bl  E 6
 • Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i vardagliga situationer och anger egna förslag till lösningar.
  Ma  E 6
 • Eleven bidrar till att mäta och avläsa sträckor, massor och volymer.
  Ma  E 6
 • Utifrån egna iakttagelser kan eleven bidra till resonemang om vattnets olika former.
  NO  E 6
 • Eleven medverkar också i att beskriva vattnets betydelse för liv på jorden.
  NO  E 6
 • Eleven kan medverka i att genomföra enkla undersökningar och sorteringar och bidrar till dokumentationer av arbetet och resultaten.
  NO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om människa, djur och natur och i utvärdering av arbetsprocesser.
  NO  E 6
 • Eleven medverkar också i att genomföra enkla fältstudier i natur- och kulturlandskap.
  SO  E 6
 • I samtal om miljöfrågor med betydelse för eleven kan eleven bidra till att ge förslag på olika val som kan bidra till hållbar utveckling.
  SO  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
  Sv  E 6
 • Genom att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
  Sv  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att skriva och strukturera texter genom att använda mellanrum mellan orden, stor bokstav och punkt.
  Sv  E 6
 • Eleven ger också något exempel på föremål där människan har härmat naturen.
  Tk  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: