Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-04-27 14:17 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola F
Vad behöver vi veta och vad kan vi göra för att skapa en hållbar framtid?

Innehåll

Vad vill vi att eleverna ska lära sig?

Vi kommer att utmana eleverna att hitta hållbara enkla lösningar på miljöproblem.

De kommer får lära sig för och nackdelar med olika typer av uppfinningar. 

Källsortering, återvinning och återanvändning

Hur nedbrytning av olika sopor går till och hur lång nedbrytningstid de har.

Samarbetet mellan blommor och bin (och andra insekter), nedbrytare (maskar och andra kryp) och avfall

Blommors delar (rot, stjälk, blad, foderblad, kronblad, ståndare, pistill och pollen) och funktion

Insekters delar (tre kroppsdelar, två antenner, sex ben och fyra vingar) och betydelse för samhälle och framtid

Skillnad mellan kryp och insekt

Insekters livscykel

Hur?

De kommer att får skapa uppfinningar som hjälper och är snälla mot miljön

Gräver ner sopor för att se hur olika typer bryts ner olika fort

Skriva hypoteser

Genom sång och dikter 

Programmera en beebot till källsortering

Diskussioner i smågrupper

Filmer

Hur vet vi att de lärt sig detta?

Kahoot

Reflektionsbok

Utvärdering enskilt och tillsammans

Färdiga produkter utifrån skapande

Utvärdera våra hypoteser och skriva slutsatser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: