Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7-9

Skapad 2020-04-27 13:58 i Grundsärskolan Falun
LPP i Engelska för grundsärskolan.
Grundsärskola 7 – 9 Engelska
Vi använder språk för att tänka, kommunicera och lära. Kan vi flera språk har vi större möjligheter till kontakter och det ger oss större förståelse för andra sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagslivet. Kunskaper i engelska ökar våra möjligheter att ingå i olika sociala- och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv

Innehåll

Syfte och mål

Eleven ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga i engelska till att

 • kommunicera på engelska
 • lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
 • samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
 • tala och samtala i olika sammanhang
 • förstå innehållet i talad engelska och i olika texter
 • skriva text för olika syften
 • reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används

Centralt innehåll = Det här skall du lära dig att

TALA och SAMTALA

 • Visa förmågan att samtala på engelska om vardagshändelser och andra bekanta, aktuella händelser
 • Visa förmågan att samtala om egna tankar och upplevelser
 • Visa förmågan att du kan berätta, beskriva och informera om ett ämne

LYSSNA och LÄSA

 • Visa förmågan till att lyssna på talad engelska och läsa texter från andra medier
 • Visa förmågan att lyssna och se dramatiserade berättelser och filmer för unga
 • Visa förmågan att läsa texter som förekommer i vardagslivet till exempel nyheter eller instruktioner
 • Visa förmågan att läsa berättande text till exempel sagor

SKRIVA

 • Visa förmågan att skriva beskrivningar och meddelanden

KULTUR och SAMHÄLLE

 • Visa förmågan att återge samtal i vardagsliv i ett land där engelska språket används                                                                                                                             

Matriser

En
Engelska kunskaper

Insats krävs
Godkänd
Mer än godkänt
Tal och samtal
Eleven kan i olika situationer vara delta genom att uttrycka sig med ord, fraser och meningar.
Eleven kan i olika situationer vara delta genom att uttrycka sig med ord, fraser och meningar på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan i olika situationer vara delta genom att uttrycka sig med ord, fraser och meningar på ett väl fungerande sätt.
Redogöra för innehållet
Eleven kan sätt redogöra för delar av innehållet i både talad och skriven text.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i både talad och skriven text.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i både talad och skriven text.
Skriva
Eleven kan också medverka i att skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Eleven kan också på ett väl fungerande sätt skriva texter för att kommunicera i olika sammanhang.
Livsvillkor, familjeliv och vardag
Eleven bidrar till resonemang om familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Eleven för enkla resonemang om familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Eleven för välutvecklade resonemang om familjeliv och vardag i delar av världen där det engelska språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: