Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Vad är ett samhälle?

Skapad 2020-04-27 14:21 i Storvretaskolan Uppsala
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap
Vad är ett samhälle? Vilka delar i samhället använder du? Är det skillnad på en demokrati och en diktatur? Finns det regler och lagar som du måste följa?

Innehåll

I det här ämnet kommer vi att fundera, titta på och lära oss om vad ett samhälle är och vad som finns i ett samhälle.

Vi kommer också att fundera kring hur allt i samhället kan fungera utan att vi betalar pengar när vi tex. går in på ett bibliotek.

Vem är det som bestämmer i ett samhälle och får man göra hur man vill bara för att man känner för det tex. ta en olåst cykel som står vid biblioteket?

Varför finns det regler, lagar och rättigheter?

Vad innebär skyldigheter?

Har du som barn några rättigheter?

Hur ska vi jobba med området?

- Vi ska läsa litteratur och svara på frågor

- Diskutera i liten grupp och i helklass

- Titta på film

- Skriva dokument utifrån specifika diskussionsfrågor och lämna in på Unikum

Uppgifter

 • Inlämningsuppgift 5 - Mänskliga rättigheter & Barnkonventionen

 • Inlämningsuppgift 4 - Samhället, Lagar & Rättigheter

 • Inlämningsuppgift 1 Vad är Samhällskunskap?

 • Inlämningsuppgift 2 Samhället och Begrepp

 • Inlämningsuppgift 3 Samhällskunskap och Rättvisa

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: