Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mårbacka förskola 20/21 SKA O,U&L: Matematik

Skapad 2020-04-27 14:34 i Mårbacka förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Matematik

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

- Barnen ska få utveckla sin matematiska förmåga i olika sammanhang.

- Barnen ska få lära sig matematik genom lek; som att sortera, kategorisera, antalsuppfattning, rumsuppfattning, färg och form, turtagning, tidsuppfattning, baka mm.

- Lära sig använda rätta begreppen redan från början. 

 

 

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

- förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

- förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster antal ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta.

- förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

- Vi är medvetna pedagoger som uppmärksammar och uppmuntrar barnen till matematiskt tänkande.

- Vi delar barnen i mindre grupper.

- Vi erbjuder barnen att spela spel, lägga pussel, använda geometriska figurer, antalsräkning i vardagen, matematiska uppdragskort, experiment mm.

 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: