Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, Vt 20, v 18 - 23

Skapad 2020-04-27 14:33 i Hammars grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleverna, normer och regler som är aktuella i elevernas vardag.

Innehåll

Centralt innehåll

Normer och regler i elevens vardag, till exempel i digitala medier och sportsammanhang.

Ansvarsfullt agerande vid användning av digitala och andra medier.

Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.

Förmågor att utveckla

Du ska ges förutsättningar att utveckla förmåga att reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt och då använda ämnesspecifika ord och begrepp. 

Syfte

Undervisningen ska bidra till att eleverna utveckla kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle.

Arbetssätt

Du kommer att få se filmer som vi reflekterar och diskuterar kring. 

Du kommer att få arbeta med olika arbetsuppgifter kring normer, regler och ansvarsfullt agerande.

Tillsammans kommer vi reflektera och diskutera kring konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden 

 

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur samtalar kring någon handling och dess konsekvens.

Du kommer även att bli bedömd i hur du samtalar om elevnära normer och regler samt kring resonemang kring varför de kan behövas.

Dessutom blir du bedömd i hur du använder ämnesspecifika ord och begrepp i resonemanget. 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: