Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NP i svenska och svenska som andra språk 2019/20

Skapad 2020-04-27 14:40 i Britsarvsskolan Falun
Att använda för att synliggöra resultaten från NP.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
De nationella proven i svenska/ svenska som andraspråk omfattar en del av de förmågor som finns med i kunskapskraven för ämnena. De prövar kunskaper och förmågor i muntlig och skriftlig framställning samt förmåga att läsa och förstå sakprosa och skönlitteratur. Nationella provet i sv/ sva omfattar tre delprov: * Delprov A Tala * Delprov B Läsa * Delprov C Skriva När de tre delproven är avslutade sammanvägs de tre resultaten till ett provbetyg. Provresultatet är en del av betygsunderlaget och ska användas som ett stöd vid betygsättningen.

Innehåll

Syfte


Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

 • "stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning".
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå."

(Skolverket)

Bedömning

"De nationella proven ska användas för att bedöma elevernas kunskaper i förhållande till kursplanens kunskapskrav. De ska även användas som stöd för betygssättningen. Provresultaten är således en del av betygsunderlaget inför betygssättning tillsammans med det övriga underlag som läraren samlat in under läsåret. Eftersom delprov A genomförs redan under höstterminen utgör resultatet på delprovet betygsunderlag för både höst- och vårterminen."

                 (Skolverket)

 

I delprov A Tala kommer vi att bedöma din förmåga att:

 • presentera din text (innehåll, kommunikation och språk)
 • leda diskussionen (struktur och språk)
 • delta i diskussionen (innehåll, kommunikation och språk)

I delprov B Läsa kommer vi att bedöma din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
 • tillämpa olika lässtrategier.
 • hitta efterfrågad information.
 • dra slutsatser utifrån det du läst.
 • granska och värdera innehåll, språk och struktur i texter.

I delprov C Skriva kommer vi att bedöma din förmåga att:

 • att kommunicera i skrift.
 • anpassa språket efter syfte, mottagare och typ av text.
 • följa skrivregler och mönster för att strukturera en text.

 

Till skillnad från övriga år, så kommer läsårets prov inte att rapporteras in till Skolverket pga den förändrade situationen som råder i och med pandemin. Proven genomfördes i sin helhet och är en del av underlaget inför betygssättningen. Proven är sambedömda av flera lärare. 

 

 

 

 

Matriser

Sv SvA
Resultat av nationellt prov år 9

F
E
D
C
B
A
Tala delprov A
Läsa delprov B
Skriva delprov C
Sammantaget provbetyg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: