Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sö: Kristendomens inriktningar

Skapad 2020-04-27 14:54 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Inom detta arbetsområdet kommer ni att få fördjupad kunskap om kristendomens olika inriktningar.

Innehåll

Inledning


Detta arbetsområde syftar till att låta eleverna få arbeta med de tre stora riktningarna inom kristendomen; katolicism, ortodoxi och protestantism Eleverna ska efter arbetsområdet känna till vad som kännetecknar de olika riktningarna och kunna jämföra riktningarna med varandra. Arbetsområdet syftar även till att låta eleverna öva på att analysera hur religion påverkar samhället.

Vi kommer att arbeta på Clio, se filmer, ha gemensamma genomgångar och diskussioner.

Slutuppgift:

Beskriva centrala tankegångar, religiösa uttryck och handlingar inom religionen.
Du ska också kunna beskriva olika riter och reflektera över skillnader och likheter

Centralt innehåll

Religioner och livsåskådningar

  • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  • Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Religion och samhälle

  • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: