Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska lösningar

Skapad 2020-04-27 14:59 i Mariedalsskolan Varberg
En planering kring tekniska lösningar. Hur människan härmat naturen för att skapa en teknisk lösning. Få syn på tekniska lösningar i vardagen och fundera kring utseende och funktion. Ur ett historiskt perspektiv fundera kring drivkraften bakom tekniska lösningar.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vi kommer att fundera över tekniska lösningar. Hur människan härmat naturen för att uppnå en tekniska lösning. Vi kommer även fundera över några tekniska lösningar i vår vardag och hur dessa förändrats över tid.

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet teknik ska syfta till att eleverna utvecklar sitt tekniska kunnande och sin tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknik-intensiv värld. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för teknik samt kunskaper om teknik i vardagen och trygghet i att använda ämnets specifika begrepp. Undervisningen skall även bidra till att utveckla  kunskapen om teknikens historiska utveckling.

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbetsområde ska du:

       Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.

       Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.

       Undersökande av hur vanliga föremål är uppbyggda och fungerar. Du ska även kunna ge förslag på hur de kan förbättras.     

       Enkla ord och begrepp som att kunna samtala om teknik. 

 

Arbetssätt

Samtal i helklass och i mindre grupper.

Filmer och faktatext med efterföljande samtal. 

Individuellt arbete. 

Dokumentation

Du kommer att få dokumentera i form av enkla skisser, och text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Tekniska lösningar.

Tk - tekniska lösningar

Visa att du kan:
 • Tk  1-3   Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
 • Tk  1-3   Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
 • Tk  1-3   Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
 • Tk  1-3   Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Tk  1-3   Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ord och begrepp.
Jag visar att jag kan använda ord och begrepp i samtal om teknik.
Jag lyssnar på lärare och kompisar på tekniklektionerna.
Jag lyssnar aktivt på lärare och kompisar och försöker att uttrycka mina egna tankar i samtal.
Jag lyssnar aktivt på lärare och kompisar. Jag deltar i samtal och visar att jag kan använda ämnesspecifika ord.
Människan härmar naturen
Jag har kännedom om hur människan härmat naturen med tekniska lösningar.
Jag har i text och bild visat att jag har kännedom kring hur människan härmat naturen då de skapat tekniska lösningar.
Uppbyggnad och funktion.
Finna en teknisk lösning i din närhet och analysera hur denna är uppbyggd och fungerar.
Jag kan med hjälp av vuxen finna en teknisk lösning i min närhet. Jag prövar att förklara hur den är uppbyggd och fungerar.
Jag kan på egen hand finna en teknisk lösning i min närhet. Jag kan med enkla ord förklara hur den är uppbyggd och fungera.
Jag kan på egen hand finna en teknisk lösning i min närhet. Jag kan med ämnesspecifika ord förklara hur den är uppbyggd och fungera.
Förändring över tid.
Förklara hur den förändrats över tid och hur den kan utvecklas till något bättre.
Jag kan med hjälp av vuxen förklara hur en teknisk lösning förändrats över tid.
Jag kan på egen hand förklara hur en teknisk lösning förändrats över tid.
Jag kan på egen hand förklara hur en teknisk lösning förändrats över tid. Jag har visar att jag har tankar om hur den tekniska lösningen kan utvecklas till det bättre.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: