Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ellära åk 7

Skapad 2020-04-27 15:22 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 7 Fysik
Elektricitet är något vi dagligen använder, ofta utan att ens tänka på det. Vilka risker finns det med el Vad och hur fungerar det egentligen?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål

 • Kunna atomens delar och vad elektrisk laddning är
 • Kunna vad som är statisk elektricitet
 •  Känna till vad åska är och hur man skyddar sig mot åska 
 • Kunna vad som är ledare och isolatorer
 • Elsäkerhet- kunna hur man hanterar elektriska föremål på ett säkert sätt.
 • Din förmåga att kunna använda de nya begreppen för området på olika nivåer för att:.
 • kunna förklara/beskriva hur spänning, ström och resistans hänger ihop
 • kunna förklara/beskriva hur olika elektriska kretsar fungerar i vardagen, tex julgransbelysningen, lampor i vårt hem
 • Kunna hantera avfall med elektriska delar
 • kunna förklara/beskriva hur elektricitet och magnetism hänger ihop i tex en generator
 • kunna laborera säkert och naturvetenskapligt
 • kunna dokumentera dina naturvetenskapliga undersökningar

 

Områdets begrepp är följande:
laddning, protoner, elektroner, statisk elektricitet, ledare, isolator, elektrisk krets, spänning, ström, resistans, seriekoppling, parallellkoppling, Undervisningen

Vi kommer ha lärarledda genomgångar, enskilda uppgifter,  laborationer i grupp, diskussioner i olika grupperingar.
Inlämningar i form av: laborationsrapporter samt ett avslutande prov.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga

 • att kunna dokumentera och genomföra systematiska undersökningar i fysik
 • att kunna använda områdets begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

 

Tidsplan

Elläran sträcker sig från v 18-22

Prov v 22

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
matris Fysik

insats
E
C
A
Samtala & diskutera
Frågor,åsikter & argument
Söka information
Använda information och anpassa framställning
undersökningar frågeställningar &planeringar
Använda utrustning
Resultat, modeller & teorier
Resultat, rimlighet & förbättring
Dokumentera undersökningar
Fysikaliska sammanhang, begrepp ,modeller & teorier
Fysikaliska processer, begrepp& modeller & teorier
Fysik i vardag och samhälle
Fysikaliska modeller ,partiklar och strålning
Upptakter och deras betydelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: