Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mon Monde Perso kap. 3

Skapad 2020-04-27 15:49 i Gluntens montessoriskola Grundskolor
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Mon monde personnel betyder min personliga sfär; det som är viktigt för mig. Avsnittet handlar om hur man är som person, om vänner, om skolan och om familjen.

Innehåll

Mål

  • Kunna säga något om din och andras personlighet; hurdana ni är.
  • Kunna berätta om dina vänner och om hur länge du känt dem.
  • Kunna berätta vilka som finns i din familj.
  • Kunna säga din åsikt om olika skolämnen och jämföra dem med plus ... que och moins … que.
  • Förstå och kunna använda vanliga klassrumsfraser.
  • Utöka ordförrådet med till exempel bindeord (etmais, parce que, …) och förstärkningsord (assezun peutrès, …).
  • Få utökad kunskap om adjektivens former i maskulinum och femininum.
  • Kunna använda possessiva pronomen i singular (min, din, hans, hennes, sin).
  • Kunna använda verben avoir och être i singular (jag, du, han, hon, vi har).
  • Känna igen objektspronomen (honom, henne, dem – lela , les).

Läs mer om vad Skolverket säger om Moderna språk – undervisningens centrala innehåll och ämnets kunskapskrav.

 

 

Sida

Matriser

M2
Mon monde perso kap. 3

Syfte
Centralt innehåll
Förmåga
E
C
A
Skriftlig beskrivning
Du ska kunna formulera dig och kommunicera i skrift.
Presentationer, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Du skriver en text om vad hur en elevs schema ser ut och när olika lektioner börjar och slutar
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan du formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan du formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Läsförståelse
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter.
Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
Vi läser en klassrumsdialog och svarar på frågor om en elevs veckoschema
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Hörförståelse
Förstå och tolka innehållet i talat språk.
Tydligt talat språk och texter som är beskrivande.
Vi lyssnar på dialoger om när olika program börjar och slutar
Du kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Uttrycka sig muntligt
Du ska formulera dig och kommunicera i tal
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Ni gör en muntlig presentation av er själva på spanska
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka ord och fraser.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan du uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: