Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

À table !

Skapad 2020-04-27 15:51 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Franska åk 7 om mat och måltider och om att uttrycka vad man tycker om och kan eller inte kan äta.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Mat och måltider i franska kultur. Att kunna uttrycka vad man tycker om eller inte tycker om. Att kunna uttrycka vad man kan eller inte kan äta.

Innehåll

À table !

Franska åk 8

Undervisande lärare Annika Johansson

Classroom (u3pjtav)

Vecka 18-21

 

SYFTE

Du kommer att lära dig ord och fraser för att:

-förstå och delta i samtal om mat, i tal och skrift

-kunna och förstå ord och uttryck för olika livsmedel och maträtter

-samtala kring matbordet

Du kommer att lära dig några viktiga verb

Du kommer att få träna på att förstå när du lyssnar och läser.  

Du ska kunna samtala om mat, vad du tycker om eller inte tycker om.

Du kommer att lära dig något om olika måltider i Frankrike.

Du kommer att träna på att visa förståelse på olika sätt.

MÅL

-att lära dig något om vad man ofta äter till frukost, lunch, mellanmål och middag i Frankrike

-att jämföra med dina matvanor

-att kunna förstå och använda sig av några viktiga verb:

prendre (att ta),

vouloir (att vilja / vilja ha),

pouvoir (att kunna)

manger (att äta),

boire (att dricka), 

aimer (att tycka om) 

-att kunna delta i ett samtal om vad man själv och andra äter och dricker

-att kunna förstå och uttrycka fraser kring matbordet

MATERIAL SOM KRÄVS

Gleerups kapitel 5, À table!

Material i Classroom

AKTIVITET

Träna på ordförråd, bl a ord för livsmedel

Göra uppgifter för att träna ord.

Vanliga verb kring mat och måltider

Fraser som är vanliga kring måltider

Dialog kring något man själv och någon annan väljer

Läsa och lyssna

Aktivitet där man tränar interaktion och muntlig förmåga

Presentation av dina favoritmåltider under en dag: frukost – lunch – mellanmål - middag

 

BEDÖMNING

 Ordförråd - bedöms löpande vid t.ex. läxförhör

Läsa och lyssna - bedöms löpande vid aktiviteter på lektioner samt vid läxförhör / prov (enligt överenskommelse)

Aktivitet som ett spel där man tränar interaktion och muntlig förmåga – uppgift i par där man får träna och som sedan kan bedömas löpande

Classroom (u3pjtav)

v.18

1.Lära sig om Frankrike: Gleerups a 300

Läs om olika måltider i Frankrike

https://gleerupsportal.se/laromedel/franska-6-9/article/830847a3-a4e1-4634-b7b9-14f181ba8025?page=3 

 

2.Bilder på mat och livsmedel. Kan du dem redan?

Gleerups a 3292

https://gleerupsportal.se/laromedel/franska-6-9/article/5ec02088-e297-4ba0-a589-8fe999666c3b

 

3.Grammatik i samband med mat och livsmedel: Gleerups a 512

Lyssna. Man säger t.ex. du pain (bröd), de la glace (glass), de l’eau (vatten), des raisins (vindruvor)

https://gleerupsportal.se/laromedel/franska-6-9/article/d3df9d6d-dbcd-4c43-9176-557428d837d4

 

4.Forts grammatik i samband med mat och livsmedel: Gleerups a 692

Lyssna på vad personen handlar

https://gleerupsportal.se/laromedel/franska-6-9/article/5fdb0a1d-3bdf-4587-b4dd-911febce2273

 

v.19

1.Läxförhör ord och uttryck för livsmedel

 

2.Läsa om måltider: ”Les repas” Gleerups a 466

Lär dig olika uttryck för tid i samband med måltider.

https://gleerupsportal.se/laromedel/franska-6-9/article/3aa6026a-e40c-4951-b032-7b09fc894634?page=9999

 

3.Mer grammatik i samband med mat och livsmedel:

Gleerups a 960

https://gleerupsportal.se/laromedel/franska-6-9/article/c0bc20d0-de77-4143-9666-faa768ba71ec

 

3.Jag gillar, jag gillar inte: J’aime, j’adore … Gleerups a 991

Läs: olika uttryck för att säga att man gillar eller inte gillar

https://gleerupsportal.se/laromedel/franska-6-9/article/e16d4669-efc8-4cc3-ba17-7b3f5067e58e?page=9999

 

4.Undersökning: Sondage …. Gleerups a 400

Lyssna på ungdomar som berättar vad de tycker om för mat.

https://gleerupsportal.se/laromedel/franska-6-9/article/84c4d96c-487d-4371-b862-9ecd600a6138

v.20

endast 2 lektioner

1.Qu’est-ce que tu peux manger? Vad kan du äta ?  Gleerups a 640

Läs och lyssna

https://gleerupsportal.se/laromedel/franska-6-9/article/5c05cec1-3e42-40fc-b4bc-30e574fd7285

 

2.Tu peux manger de la viande ? Kan du äta kött ?

Verbet POUVOIR att kunna: Gleerups a 339

https://gleerupsportal.se/laromedel/franska-6-9/article/1bfb125b-1138-47bb-a6d4-879b72d8d3be

v.21

endast 1 lektion

Révision - repetition

 

 

 

E

C

A

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

 

Skrivutikonen

 

 

Må+ ons Frukost: ”phrases utiles” (användbara meningar) (läxa till ons 25/3)

Fre : Gleerups: träna på verb a412

Här finns verb i presens (nutid), samt två övningar.

Må – Fortsätta med verb i Gleerups (a412):

Verbet AIMER (tycka om) Gleerups kod: a366

NEGATIONER (inte, inget, aldrig mm) Gleerups kod a514

Meningar med AIMER Gleerups kod a237

Om du hinner: Gleerups a300 – repetera ord för maträtter mm

Ons – läxförhör ”phrases utiles” – läs och lyssna i Classroom

Fred – Frukter Gleerups a3292

Lyssna och markera rätt maträtt a512

Lyssna och läs dialog a692: Marie handlar mat. Vad har hon lagt i shoppingvagnen? (Tänk på att du kan läsa texten samtidigt som du lyssnar)

Må – Gleerups a466. Läs först orden (Glossaire)

Läs och lyssna på vad personen äter under dagen.

Repetera uttrycken i övningen. LÄXA till fredag v. 16 

Ons – fred Gleerups a960 – Partitiv artikel: du, de la, de l’, des framför mat och dryck

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: