Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 1 VT 2020

Skapad 2020-04-27 16:01 i Egebyskolan Mjölby
Grundsärskola 1 – 3 Teknik
Tekniska lösningar är betydelsefulla för människan och för samhällets utveckling. Teknikutvecklingen har en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behövs teknik som omger oss göras synlig och begriplig. Så vad är teknik? Vilken teknik använder vi i vardagen?

Innehåll

Målet med undervisningen:

- Att eleven kan bidra eller föra enkla resonemang om hur föremål är konstruerade, fungerar och används.

- Att eleven ska medverka eller undersöka och beskriva enkla mekanismer och bidra till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.

- Att eleven medverkar eller genomför enkla konstruktionsarbeten utifrån instruktioner eller förebilder.

- Att eleven bidrar eller gör enkla dokumentationer av arbetet.

- Att eleven medverkar i att använda eller använder  redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

- Att eleven använder enstaka eller några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar.

 

Så här ska vi arbeta:

 - Vi kommer arbeta med begreppet teknik och vad är det?

- Vi kommer arbeta med att utforska och undersöka skolans tekniska föremål.

- Vi kommer arbeta med  teknik i  vår trafikmiljö runt skolan.

- Vi kommer föra resonemang om hur föremål är konstruerade, fungerar och används.

- Vi kommer arbeta genom att se filmer, jobba praktiskt och teoretiskt.

- Vi kommer arbeta med teknik historisk kring några föremål från förr tills idag.

- Vi kommer arbeta med enkel programmering.

- Vi kommer arbeta med ett säkert och ändamålsenligt användande av tekniska föremål. 

- Vi kommer arbeta med att följa enkla instruktioner och förebilder för konstruktion.

- Eleven kommer dokumentera sitt arbete via Ipad. 

 

Eleven kommer att bedömas:

- Hur den bidrar med enkla resonemang kring föremåls  konstruktion, fungerande och användning.

- Hur den medverkar i att undersöka och beskriva enkla mekanismer och hur denne bidrar med resonemang om konstruktion och funktion.

- Hur den medverkar i att genomföra enkla konstruktionsarbete utifrån instruktion och förebild.

- Hur den bidrar med enkla dokumentationer av arbetet.

- Hur den medverkar i användandet av redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

- Hur den använder ord, begrepp och symboler om teknik och tekniska lösningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda, utformad och fungerar.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering, till exempel apparater med knapptryckningar.
  Tk  1-3
 • Redskap och teknisk utrustning i närmiljön. Hur de används på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
  Tk  1-3
 • Instruktioner, till exempel i form av bildserier.
  Tk  1-3
 • Föremål i elevens vardag. Hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet teknik för att tll exempel samtala om teknik.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan bidra till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
  Tk  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och bidrar till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
  Tk  E 6
 • Eleven kan bidra till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
  Tk  E 6
 • Utifrån instruktioner eller förebilder medverkar eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
  Tk  E 6
 • Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
  Tk  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Tk  E 6
 • Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett delvis fungerande sätt.
  Tk  C 6
 • Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
  Tk  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: