Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krönika - Svenska, Pollux 8, v.t. 2020

Skapad 2020-04-27 16:56 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Skogen brinner. Städer översvämmas. Djur och växter utrotas. Vad håller ni på med? Några av vår tids främsta författare, musiker, poeter, serietecknare och aktivister har tagit sig an de frågor som väcks inom oss när vi tänker på klimatet i antologin "Vad håller ni på med?". Vi läser ett urval av texterna och samlar sedan våra tankar för att skriva krönikor på ämnet.

Innehåll

Vi läser, funderar, diskuterar och samlar stoff för att sedan kunna skriva krönikor som handlar om klimat och framtid.

 

Parallellt med att vi samlar stoff för eget skrivande kommer vi att titta på olika sorters genretypiska drag i de texter vi arbetar med. Vi kommer att vetenskaplig text, krönika, serie, fabel och lyrik.

 

Målet är att skriva och sprida en krönika om klimat och framtid som kan ge andra människor en tankeställare. Ord är makt och pennan är vårt vapen!

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Krönika om klimatet

Når ej målen
E
På väg mot C
C
På väg mot A
A
Innehåll - läsaranpassning
Innehållet passar i huvudsak läsare av en ungdomstidning.
Innehållet passar relativt väl läsare av en ungdomstidning.
Innehållet passar väl läsare av en ungdomstidning.
Innehåll - resonemang och exempel
Du behandlar ämnet klimat och framtid på ett enkelt sätt, t.ex. genom att berätta om dina egna erfarenheter.
Du behandlar ämnet klimat och framtid på ett utvecklat sätt t.ex. genom att du resonerar utifrån passande exempel som är både personliga och allmänna.
Du behandlar ämnet klimat och framtid på ett välutvecklat och nyanserat sätt t.ex. genom att du resonerar utifrån träffande exempel som både är personliga och allmänna och fördjupar ditt ämne.
Innehåll - gestaltande beskrivningar
Din krönika innehåller enkla gestaltande beskrivningar, t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Din krönika innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar t.ex. av personer, miljöer och händelser.
Din krönika innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. personer, miljöer och händelser.
Struktur - sammanhängande text och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Struktur - början, mitten, slut
Din text har inledning, resonemang och avslutning. Den röda tråden går att följa.
Texten har en struktur som passar en krönika t.ex. att du har rubrik, inledning med presentation av bakgrund, resonemang om ämnet och en avslutning med en uppmaning eller slutsats. Din text är styckeindelad.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent styckeindelning och effektiv inledning och en avslutning som passar en krönika.
Språkstil - ordval
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är varierat och passar en krönika t.ex. med läsartilltal, bildspråk och humor.
Språket är varierat träffsäkert och lyfter texten.
Språk - meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Språk - tempus
Tempus fungerar i huvudsak.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl.
Språk - stavning och skrivregler
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: