Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pulshöjande fysisk rörelse

Skapad 2020-04-27 17:47 i 133511 Förskolan Skeppet Stockholm Södermalm
Pulshöjande rörelse
Förskola
Pulshöjande fysisk aktivitet är en viktig del i barns förmåga till inlärning samt dess livslånga hälsa. På Ankaret arbetar vi dagligen medvetet med pulshöjande rörelse på ett lek- och lustfyllt sätt.

Innehåll

 

Utifrån läroplanens rubrik Hållbar Utveckling samt Hälsa och Välbefinnande; 

Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. När fysisk aktivitet, näringsriktiga måltider och hälsosam livs­stil är en naturlig del av barnens dag kan utbildningen bidra till att barnen förstår hur detta kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

Syfte:

Öka barns fysiska aktivitet (utifrån resultatet på gjord hälsostudie 2018 på förskolebarn, tillsammans med Karolinska Institutet)

Bidra till välmående och friska barn, med god självkänsla

Bidra till god motorisk förmåga, rörelseglädje och en livslång rörelsekompetens

Bidra till sammanhållning i barngruppen; gemenskap och glädje i rörelsen

Stärka barnens inlärningsförmåga, språkutveckling och kreativitet

Bidra till barnens motivation att klara av saker, även de svåra

Bidra till god sömn

Bidra till en hälsosam vikt, starka muskler och god aptit

Bidra till jämlik hälsa för alla barn

 

Mål:

Öka barns förståelse och lust till fysisk aktivitet

Utveckla barns egen insikt till hur de kan påverka sitt eget lärande

Utveckla barns sociala förmåga av att vara en del i en grupp, gemenskap och samarbete

Uppnå rekommendationerna för barn gällande daglig fysisk aktivitet (WHO: Minst 60 min MVPA/dag)

Integrera digitalitet, våldsprevention och rörelse

Integrera läroplanens alla mål

 

Metod:

Daglig planerad pulshöjande undervisning utomhus i större grupp 

Ett lek- och lustfyllt lärande med olika pulshöjande rörelseaktiviteter anpassade efter barnen

I rörelse arbeta med andra läroplansmål

Begränsa stillasittande perioder till max 30 min/tillfälle

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: