Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, åk 7, En sekund i taget, v 16-19, planering Sofia skola

Skapad 2020-04-27 17:59 i Sofia skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Svenska
Bokläsning med individuella uppgifter samt boksamtal i grupp.

Innehåll

En sekund i taget

 

V 16-19

 

Undervisning

Vi ska under några veckor framöver läsa en skönlitterär bok tillsammans. Den heter En sekund i taget och är skriven av Sofia Nordin. Vi kommer att arbeta med boken på många olika sätt och du kommer att få olika typer av uppgifter, både muntliga och skriftliga. Det är viktigt att du har boken med till alla lektioner och att du följer lässchemat!

 

·      Boksamtal onsdag 22 april

·      Boksamtal onsdag 29 april

·      Boksamtal onsdag  6 maj

 

Syftet med detta arbetsområde är

…att stimulera intresset för att läsa och skriva,

…att möta och få kunskap om en skönlitterär bok,

…att utveckla kunskapen om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter,

…att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter,

…att utveckla förståelsen för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor,

…att utveckla språket, identiteten och förståelsen för omvärlden.

 

 

Centralt innehåll

·      Skönlitteratur för ungdomar som belyser människors identitetsfrågor

·      Att urskilja texters budskap, tema och motiv,

·      Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter,

·      Språkliga drag i texter, uppbyggnad och berättarperspektiv,

·      Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument

Bedömning

·      Diskussioner och samtal runt boken och innehållet.

1      (här visar du din förmåga att formulera dig och kommunicera muntligt samt din förmåga att framföra dina åsikter och tankar och föra ett samtal framåt.)

 

·      ett flertal texter (korta reflektioner)

2      (här visar du din förmåga att läsa och analysera en text samt hur du formulerar dig i skrift)

 

Kunskapskrav

 

 

E

C

A

Läsa

 

Du kan läsa den valda boken med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.

 

Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar med viss koppling till tidsaspekt, orsakssamband och andra texter.

 

Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken vi läst.

 

Du kan läsa den valda boken med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.

 

Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar med relativt god koppling till tidsaspekt, orsakssamband och andra texter.

 

Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i boken vi läst.

 

Du kan läsa den valda boken med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier.

 

Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar med god koppling till tidsaspekt, orsakssamband och andra texter.

 

Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i boken vi läst.

 

Skriva

 

Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

 

Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

Tala

 

Du kan samtala om och diskutera ämnen ur boken genom att ställa frågor och framföra dina åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.

 

I och med detta för du samtal och diskussioner framåt till viss del.

 

 

Du kan samtala om och diskutera ämnen ur boken genom att ställa frågor och framföra dina åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.

 

I och med detta för du samtal och diskussioner framåt.

 

Du kan samtala om och diskutera ämnen ur boken genom att ställa frågor och framföra dina åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.

 

I och med detta för du samtal och diskussioner framåt samt fördjupar och breddar dem.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: