Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitterär bok - Ett perfekt liv

Skapad 2020-04-27 21:45 i Rodengymnasiet Norrtälje
Skönlitterär bok
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk
Ett perfekt liv skriven av Ann Cleeves från Vilja förlag. Vi ska tillsammans läsa, diskutera och svara på läsförståelsefrågor till boken Ett perfekt liv.

Innehåll

Vi ska läsa vår femte skönlitterära bok tillsammans. Den skönlitterära boken som vi ska läsa heter Ett perfekt liv och är en deckare. 

 

Vi kommer gemensamt läsa högt i boken under veckan i skolan och ni kommer att behöva repetera samma kapitel hemma. Läs samma kapitel flera gånger, gärna högt för dig själv så du övar ditt uttal.

 

Använd inläsningstjänst och lyssna på boken samtidigt som du läser, så att du hör hur orden ska uttalas. 

 

Under läsningens gång kommer vi att diskutera och besvara läsförståelsefrågor till boken. Svaren skickar ni in i Unikum.

 

Avslutningsvis kommer ni att skriva en kort recension och läsa upp den i klassrummet.

  

Trevlig läsning!

 

Tidsåtgång:

VT 2020, veckorna:18-23

Sidantal: 95 sidor, 16 kapitel

 

Arbetsuppgifter - Hur kommer vi att arbeta:

 • Läs enskilt och i grupp, både i skolan och hemma (varje dag) 
 • Lyssna, både i skolan och hemma (varje dag)
 • Svara på frågor
 • Skriva en recension på ca 50-100 ord
 • Disdiskutera bokens budskap
 • Redovisa boken muntligt
 • Reflektera – vad har du lärt dig?

Mål: se matris

Uppgifter

 • Kapitel 16, vecka 23, 3 juni

 • Kapitel 12, vecka 23, 1 juni

 • Kapitel 15, vecka 23, 2 juni

 • Kapitel 14, vecka 23, 2 juni

 • Kapitel 13, vecka 23, 2 juni

 • Kapitel 11, vecka 23, 1 juni

 • kapitel 10, vecka 22, 29 maj

 • 29 maj, kapitel 10, vecka 22

 • Kapitel 9, vecka 22, 28 maj

 • Kapitel 8, vecka 22

 • Kapitel 7, vecka 22

 • Kapitel 6, vecka 22

 • Kapitel 6, vecka 22

 • Kapitel 5, vecka 22

 • Kapitel 4, vecka 20

 • Kapitel 4, vecka 20

 • Kapitel 3, vecka 20, 12 maj

 • Kapitel 2 vecka 19

 • Kapitel 1, vecka 18

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.
  SvA  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
SVA bedömningsmatris

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
TALA SÅ ANDRA FÖRSTÅR(kommunicera, formulera)
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i tal.
 • SvA
Uttrycker dig med ett enkelt språk för t.ex. att beskriva och berätta om kända ämnen, fritidsintresse Gör ditt budskap tydligare genom att t.ex. använda bilder som stöd för det du vill berätta och beskriva. Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig klart och tydligt genom att berätta och beskriva. Utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och göra det tydligt. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap
Uttrycker dig tydligt med ett omväxlande språk. Utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara dina åsikter och idéer. Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt genom att berätta med både helhet och detaljer. Utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara med ett omväxlande språk. Det finns en tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Tolka och förstå text* Analysera innehåll i texter* Förstå och reflektera över sammanhang i text* Jämföra olika sorters texter* (* Text = läst, hört, sett)
 • SvA
Läser och förstår enkla ord och meningar (ev med stöd av bilder).
Läser och förstår det viktigaste i tydlig och enkel text, som till största delen består av ord som hör till vardagen.
Läser och förstår innehållet i vardagliga texter, anpassade till din ålder och inom kända områden.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter utan större ansträngning. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför dina intressen och erfarenheter.
Samtala kring texter*
Återberättar innehållet på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor kring texten. Försöker göra jämförelser mellan olika texter.
Återberättar relativt självständigt om delar av textens innehåll. Gör enkla jämförelser mellan olika texter och kan med hjälp dra egna slutsatser utifrån det lästa.
Återberättar självständigt viktiga delar av textens innehåll och berättar tydligt hur händelserna och innehållet hänger samman. "Läser mellan raderna” (det "dolda" budskapet) i olika texter. Gör jämförelser mellan olika texter och drar egna slutsatser utifrån det lästa.
Återberättar självständigt, sammanhängande och levande viktiga delar av textens innehåll, samt drar slutsatser om innehållet. "Läser mellan raderna” (det "dolda" budskapet) och förstår poängen med olika texters innehåll. Jämför med egna och andras tankar, åsikter och erfarenheter. Ser sammanhang, drar slutsatser och motiverar dina slutsatser.
SKRIVA SÅ ATT ANDRA FÖRSTÅR(kommunicera, formulera)
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i skrift.
 • SvA
Uttrycker dig på ett enkelt sätt så andra förstår. Använder ett enkelt språk genom att skriva korta enkla meningar, t.ex. skriva ord till bilder och korta meddelanden. Behöver hjälp med att får en "röd tråd" och struktur i din text.
Uttrycker dig klart och tydligt genom att t.ex. skriva korta meddelanden och texter. Utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och göra det tydligt. Förstärker ditt budskap/dina texter med bilder. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i din text. (Början - handling - slut)
Uttrycker dig tydligt med ett omväxlande språk genom att skriva enkla sammanhängande texter om välkända ämnen. Förmedlar information, framför tankar och åsikter. Utvecklar ditt budskap genom att beskriva/motivera/förklara. Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
Uttrycker dig på ett tydligt och säkert sätt så andra förstår genom att skriva olika och mer detaljerade texter. Utvecklar innehållet genom att beskriva och förklara med ett omväxlande språk. Det finns en tydlig "röd tråd" och struktur i ditt budskap.
HANTERA OCH ANPASSA SPRÅKET
Hantera språkets mönster och regler t.ex. använda skiljetecken, stavning, "råd tråd" i tal och skrift.
 • SvA
 • SvA
Det finns språkliga fel i texten vilket gör att den som läser har svårt att förstå vad som menas. Behöver hjälp med att bearbeta text/information.
Det finns fel i texten som gör att den som läser ibland har svårt att förstå vad som menas. Bearbetar texten/informationen utifrån tydliga instruktioner.
Det finns få språkliga fel men den som läser förstår av sammanhanget vad som menas. Bearbetar texten/informationen på egen hand utifrån respons.
Texten har få eller inga fel. Den som läser förstår utan problem. Bearbetar texten/informationen på egen hand.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: