Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empati - Normer och värden vt 2020

Skapad 2020-04-28 07:59 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill att alla barn ska få en förståelse för att alla äger rätten till sina känslor! 

Vi hjälper barnen att sätta ord på känslorna för att barnen ska kunna lära känna sig själva och få förståelse för varandras reaktioner.

Vi vill att barnen ska känna att de kan visa att de blir ledsna, glada & arga på förskolan, att de får tillgång till alla känslor och kan använda sig av dem för att bli förstådda och visa sitt mående.

Vi önskar att barnen kan lära sig att läsa av varandra och på så vis kunna hjälpa till, antingen själva eller hämta en vuxen till stöd.

Aktiviteter:

Vi jobbar med kompisböckarna. 
Tittar på bilderna till, ser/lyssnar på boken på storbild.
Diskutera frågorna i grupp: Hur kan man göra om man gjort någon ledsen? Hur "gör man" förlåt? 

När:

Dels i strukturerad verksamhet samt vid situationer som uppstår. Det vill säga hela tiden!

Var:

Var. vi än är

Hur:
Genom att skapa en lugn och trygg miljö för gruppen vill vi utveckla barnens empatiska, språk och kommunikativa förmågor. Vi delar barnen i mindre grupper delar av dagen (språk, rörelse, mat mm) att för att barnen ska kunna våga prata och också kunna träna på att lyssna på varandra och få förståelse för andras behov.

När konflikter uppstår mellan barn samtalar vi där & då om vad som hände och varför barnen tror att det hände. Vad kan vi göra för att göra det bra igen? Att bara säga ett snabbt förlåt och springa vidare eller kanske fråga hur det gick eller om kompisen vill ha en kram osv.

När vi blir så där arga, hur hanterar vi känslorna? Hur kan du visa att du är ledsen för att någon ska hjälpa dig att må bättre?
Genom att vara förebilder, även vi visar och benämner våra känslor för barnen. Genom dagliga samtal.

höstas jobbade vi med empati och känslor i en mindre grupp. Här hade vi fokus på att lära sig att känna igen olika känslouttryck - Glad, Ledsen, Arg och Rädd. Barnen fick då ta del av strategier för att lösa konflikter och vi pratade mycket om hur man är en bra kompis.

Varför:

Om vi vill ha starka självständiga barn som samtidigt fungerar tillsammans i grupp så måste vi hjälpa dem att få tillgång till hela sitt känsloliv.
Vi vill:
- Att de får en ökad empatisk förmåga, gentemot sig själv och andra individer.   
- Att barnen hjälper varandra, lyssnar på varandra, att de kan samarbeta och tar ansvar - te x i samband med påklädning, mat, hygien, lek, i olika miljöer på och utanför förskolan. 
- Att barnen tränar empatiska förmåga som stärker barnens självkänsla och ta ansvar för sina egna handlingar. Ger inlevelse förmågan i hur andra känner. Det stärker dem i att bli goda samhällsmedborgare.
- Att vi får bättre gruppsamverkan och där med färre konflikter.   

Resultat:

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?
Hur ska det märkas på barnen?
Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?
Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Barngruppen är harmonisk och barnen vågar komma och säga till när nått händer. De stora barnen är duktiga på att hänsyn till de yngsta. Ibland uppstår de konflikter runt detta att inte få vara med i leken, men vi försöker att ta tag i det direkt och diskuterar detta med barnen.

Analys:

Använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: