Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2020-04-28 08:24 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Ett arbete i religion om etik och moral.
Grundskola 6 Religionskunskap
Vad är rätt och vem bestämmer vad som är rätt?

Innehåll

Bedömning:

Du kommer att bedömas utifrån din delaktighet på lektionerna. Hur du kan föra resonemang om olika livsfrågor och moraliska frågor samt reflektera över dessa med hjälp av olika etiska begrepp.

Du kommer även att bedömas utifrån en skriftlig slutuppgift.

Tidsplan / Lektionsplanering:

Vt - 20

Begreppslista:

 • soldiaritet
 • lojalitet
 • jämlikhet
 • rättvisa
 • emapti
 • ego
 • egoist
 • fördomar
 • rätt
 • orätt
 • jämställdhet

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Etik och moral, årskurs 6

Insats krävs
E
C
A
Argumentation
Eleven argumenterar antingen för eller emot en fråga som är central för temat.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott
Eleven kan för utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott.
Eleven kan för välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott
Begrepp
Eleven visar att hen kan använda begrepp som är centrala för temat.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven kan använda några etiska begrepp på ett i huvudsakligen fungerande sätt.
Eleven kan använda några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Reflektioner
Eleven ska visa hens förmåga att reflektera både kring sina egna tankar, men även andras.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven gör reflektioner som i huvudsak hör till ämnet.
Eleven gör reflektioner som för resonemanget framåt.
Eleven gör reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: