Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskar

Skapad 2020-04-28 08:16 i Förskolan Sirius Kristinehamn
Förskola
Var är vi? Barnen undrar vad det är för små jordhögar i gräsmattan? Vi ska lära oss så mycket som möjligt om maskar.

Innehåll

Vart ska vi?
Arbetsplanens fokusmål - Lpfö18
Personal kommunicerar med tecken
Personal kommunicerar med bilder
Personal kan hantera olika hjälpmedel för att stödja barn med annat modersmål än svenska
Begreppet matematik skall bli synliggjort för barnen genom personalen
Koppla till de mål i Lpfö18 som innehåller de här arbetsplansmålen

Hur gör vi?
Miljö

 • Ute - Vi letar efter maskar och mat till de.
 • Inne - Vi gör ett maskbo och en QR-kod med fakta om masken, läsa böcker göra egna maskar, filmer. 


Förhållningssätt

 • Vi pedagoger måste vara närvarande med barnen för att tillsammans med dem upptäcka och ta vara på intresset kring maskar. Har vi ett medvetet förhållningssätt tillsammans med barnen så kan vi pedagoger se intressen, strategier och kunskaper som erövras. När vi tar vara på det och dokumenterar lärprocesserna hos barnen kan vi sedan utvärdera och utveckla temat framåt.


Material

 • Vi använder oss av jord, sand, fruktrester, löv i ett maskbo för att tydliggöra maskens liv.

Arbetssätt

 • AKK - Vi kommer under vårt tema att ta fram samtalskartor tillsammans med barnen där fokuset är maskar. Vi kommer även att lägga detta fokus i vår kommunikation med hjälp av tecken när vi kommunicerar med barnen.
 • Matematik - Vårt mål med detta tema är att lyfta fram olika områden inom matematiken så som volym och måttenheter, antalsuppfattning och lägesbegrepp. Detta för att visa en variation på vad matematik kan vara.
 • Pedagogisk dokumentation - Vi kommer arbeta med pedagogisk dokumentation som innebär att vi kommer observera barnen, dokumentera deras intresse och lärprocesser tillsammans med dem. Detta kan vi genomföra om vi bjuder in barnen med frågor och reflektioner kring deras egna upptäckter och lärande och synliggör vad vi gjort.  Utifrån dessa reflektioner kan vi utvärdera och utveckla temat för att kunna gå vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: