Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionen kristendomen

Skapad 2020-04-28 09:11 i Maserskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I detta arbetsområde får du lära dig om kristendomen och dess tre riktningar: Protestantism, Ortodoxi och Katolicism. Genom att studera kristendomen får du lära dig hur den startade och hur människan inom kristendomen lever och uttrycker sin tro. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat människor och dess värderingar.

Innehåll

Arbetsområdet:

I arbetsområdet får du lära dig om världsreligionen Kristendomen. Denna religion har mycket gemensamt med bland annat Judendomen och Islam, men det finns också många skillnader. Kristendomen har under årens lopp delats upp i olika riktningar. Man kallar det olika kyrkor. De tre största kyrkorna är den katolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan.

Under arbetsområdet arbetar vi bland annat med följande:

Religionens grundare

Helig skrift

Kristendomen delar sig (katolska-, ortodoxa- och protestantiska kyrkan)

Gudstjänst lokal

Helger och högtider

Riter - traditioner

Ord och begrepp

Arbetssätt, metod och material:

Eleverna arbetar med instuderingsfrågor under lärarhandledning (en repetition av arbetsområdet som min vikarie arbetade med tidigare under vårens termin). Avslutningsvis gör alla elever ett prov på arbetsområdet.

Det finns möjlighet att studera arbetsområdet med hjälp av:

www.studi.se

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen är att du ska utveckla:

 • Kunskaper om kristendomen genom att påvisa centrala tankar, skrifter, uttryck och handlingar
 • Kunskaper om likheter / skillnader mellan kristendomens tre stora riktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi
 • Kunskaper om hur religioner och samhällen påverkar varandra
 • Kunskaper om vad religion kan vara för människor

Bedömning och betygssättning:

Avslutningsvis gör alla elever ett prov på arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.
  Re  7-9

Matriser

Re
Kristendom

Ej godtagbara
E
C
A
Världsreligionerna
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: