Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande aktivitet på Backebo

Skapad 2020-04-28 09:29 i Backebo Dibber Sverige AB
Med hjälp av Diddi lockar vi barnen till att utforska sin skapande förmåga
Förskola
Med en välplanerad Ateljé ska barnen erbjudas ett skapande utifrån barnens egna förmåga och intresse, men också utmanas med olika tekniker material. Vi vill ge barn förutsättningar för att utforska sin kreativitet.

Innehåll

BAKGRUND

Barnen har ett stort intresse för Ateljén och skapande. Vi vill erbjuda barnen olika aktiviteter i den pedagogiska miljön Ateljen, för att ge dem utlopp för sin kreativitet och skapande förmåga.

MÅL

Varje barn ska känna att Ateljén kan erbjuda något för att tillfredsställa det behov barnet har för att få utlopp för sin kreativitet.

METOD - GENOMFÖRANDE

Varje pedagog ansvarar för att vara lyhörd för att varje situation som barnen visar ett intresse för skapande. Samtidigt som pedagogerna väcker barns nyfikenhet och erbjuder barnen möjlighet att på så sätt utveckla sitt intresse, förståelse och förmåga för ämnet.

Det skapade materialet ska vara lättillgängligt och synligt för barnen att veta vad det finns för material och aktiviteter.

DOKUMENTATION

Vi fotograferar barnen när de gör aktiviteten för att "fånga" situationen som vi sedan kan arbeta vidare med och återkoppla tillsammans med barnen.

Dessutom dokumenteras aktiviteten i Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg.

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Med hjälp av kontinuerlig pedagogisk dokumentation, framförallt bilder, utvecklar vi verksamheten och miljön och ger också barnen möjlighet att analysera och tänka kring sitt eget lärande och sin egen läroprocess.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: