Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfabeta

Skapad 2020-04-28 09:39 i Backebo Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Alla barn har rätt till ett språk. Alfabeta kommer finnas i miljön här på Backebo för att hjälpa barnen att utveckla sitt språk.

Innehåll

BAKGRUND

Alfabeta har sin utgångspunkt på plantan men ska genomsyras i hela verksamheten. Vi pedagoger upplever att barnen har ett intresse av sitt namn och vad namnet innehåller för bokstäver. Efter lunch varje dag läser vi böcker. Tanken är att en lugn aktivitet tar vid samtidigt som barnen får berättelser, bilder och texter att utforska. 

MÅL

Varje barn ska känna att deras språk är viktigt. Här på Backebo fokuserar vi på detsvenska språket. Alfabeta ska finnas här för att stötta barnen till sitt språk. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi bygger upp miljöer som skapar vidare intresse för barnen. 

Alfabeta finns som en egen hörna på plantan, där sitter barnen gärna och tränar på att skriva sitt namn. Alfabeta tydliggörs även vid samlingar så som i t.ex. musik och sång. Varje dag läser vi böcker för barnen som är vakna efter lunch. Språket utmanas också mycket vid våra måltider. 

Barnen är med och ges möjlighet till inflytande av Alfabeta under all verksamhet. När barnen är i sina mindre grupper kan de t.ex få vara med och önska vad de vill göra kring Alfabeta. 

DOKUMENTATION

Arbetet med Alfabeta dokumenteras mycket med fotografering. Lärloggar skrivs också till barnen när de t.ex. tränar på att skriva sitt namn. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Arbetet reflekteras och analyseras på avdelningsPUT, planeringstid, reflektionstid, teammöte och APK, för att utvärdera och få fram ev utvecklingsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: