Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leer y escuchar

Skapad 2020-04-28 09:50 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola F Moderna språk - språkval
Förberedelse inför prov i läsförståelse och hörförståelse den 13 och 15 maj.

Innehåll

Vi förbereder inför prov i spanska den 13 och 15 maj. 

Proven är på hörförståelse respektive läsförståelse. 

Vi kommer att göra övningsprov på lektionstid och även förbereda inför proven med hjälp av lärobok, texter och hörövningar.

Proven 13 och 15 maj kommer tillsammans med övriga examinationsuppgifter under terminen samt aktiviteten på lektionerna att ligga till grund för terminsbetyget. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: