Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - Rymden 2

Skapad 2020-04-28 10:34 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 5 Fysik
I det här arbetsområdet lär vi oss mer om vår egen planet Jorden. Varför blir det dag och natt? Och hur kommer det sig att vi har olika årstider vid olika tillfällen på olika ställen av jorden? Varför kan vi leva på jorden men inte på de andra planeterna i vårt solsystem?

Innehåll

Syfte med undervisningen

Syftet med arbetsområdet är att vi ska lära oss mer om jorden och varför vi har dag/natt, årstider och så mycket liv på vår planet.

Så här kommer vi att arbeta

Med hjälp av det tidigare arbetsområdet Rymden - Solsystemet så kommer vi föra diskussioner kring varför vår planet ser så annorlunda ut jämfört med de övriga planeterna i vårt solsystem. Vi kommer att titta på klipp och anteckna mycket under detta arbetsområde.

 

Det här ska du lära dig

Efter arbetsområdet ska du kunna redogöra för varför jorden har natt/dag, hur det kommer sig att vi har olika årstider samt några anledningar till varför det finns liv på vår planet men inte på de övriga planeterna i vårt solsystem.

Här är en lista med ord och begrepp som är viktiga för din förståelse av området

Solsystem

Himlakropp

Sol/Stjärna

(Gravitationskraft)

Så här kan du visa dina kunskaper

Arbetsområdet kommer att avslutas med ett test där du får chansen att visa vad du lärt dig från de diskussioner, filmer och anteckningar du tagit det av under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Fysik - Rymden 2

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Ord och begrepp
Du förstår och kan använda dig av ord och begrepp som är kopplade till arbetsområdet.
Kunskap om arbetsområdet
Du har grundläggande information kring universum, jordens rörelser samt människans resor och upptäckter i rymden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: