Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Sannolikhet och statistik

Skapad 2020-04-28 10:30 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9
Planering avsnitt 5. Sannolikhet och statistik

Innehåll

 

PLANERING 8G – SANNOLIKHET & STATISTIK, VT 20

 

 

 

 

 

När du är klar ska du kunna:

 

 

 

·        Förstå vad sannolikhet är

 

·        Räkna med sannolikhet

 

·        Sannolikhet i flera steg

 

·        Beroende och oberoende händelser

 

·        Kombinatorik

 

·        Sannolikhet och statistik

 

·        Spridningsmått

 

·        Histogram

 

 

 

 

 

Syfte med undervisningen är att du ska få utveckla din förmåga att...

 

 

 

·        Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 

·        Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

·        Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

·        Föra och följa matematiska resonemang

 

·        Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

 

 

 

Centralt innehåll i undervisningen

 

·        Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

 

·        Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

 

·        Bedömningar av risker och chanser utifrån statistiskt material.

 

·        Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

 

·        Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

·        Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

 

·        Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

·        Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

·        Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

 

·        Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

 

·        Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

 

 

 

 

 

 

 

VECKOPLANERING

 

 

 

V.

Måndag

Onsdag

Torsdag

Fredag

17

 

 

 

 

Genomgång kap.5

E-mål

 

 

Genomgång

5.1

Övningar

18

5.2 Genomgång

Övningar

5.2 forts…

Övningar

 

5.3

Kombinatorik

Lov

19

5.3 forts.

Övningar

5.4 Tabeller Genomgång Övningar

5.4 Övningar

Problemlösn/Övningar

20

Blandade uppgifter

 

Sannolikhet utifrån statistik

 

Övningar

Repetition

21

Repetition

Prov

 

Lov

Lov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I undervisningen ska vi:

 

 

 

·        Arbeta med öppna uppgifter såväl i grupp som individuellt

 

·        Ha läxförhör, muntliga uppgifter och diagnoser kan förekomma

 

 

 

 

 

Hur visar du vad du lärt dig och hur bedöms det:

 

 

 

·        Deltar aktivt i undervisningen och genomför avsedda uppgifter & läxor.

 

·        Deltar aktivt i diskussioner och tar del av hur andra tänker.

 

·        Vi använder en matris vid bedömningen av dina kunskaper

 

·        Muntligt/skriftligt prov

 

E

C

A

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredsställande resultat.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget. Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt. Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: