Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO: Kemi: Kemikalier i hemmet (ÅR 5)

Skapad 2020-04-28 10:35 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Kemi
Vad är kemi och vilka kemikalier har vi hemma? Vilka symboler finns det som visar oss vad som innehåller farliga kemikalier? Finns det några nya mer miljövänliga alternativ till produkter med farliga kemikalier?

Innehåll

Vi kommer att lära oss vad en kemikalie är, varför vi använder dem och var man kan hitta kemikalier i hemmet. Vi kommer att titta på olika symboler för farliga kemikalier och leta upp vad man kan använda istället för mer miljöfarliga produkter i hemmet. (ersättningsprodukter som är mer miljövänliga alternativ).

Arbetsområdet

Har du funderat på vad som händer med det som du slänger i soporna? Varför det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att sortera sitt hushållsavfall på rätt sätt? Du använder säkert flera saker under en dag som innehåller kemikalier, men vet du vad du ska göra med förpackningen när den är slut?

Mål

Efter detta arbetsområde ska du kunna;

• några vanliga kemikalier i hemmet

• de vanligaste varningstexterna och varningssymbolerna

• hur kemikalier kan förorena vatten

• hur vattnets kretslopp ser ut

• varför man sopsorterar

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt. Du kommer själv att få göra små undersökningar  hemma skolan som berör kemikalier och sopsortering. Vi kommer att ha genomgångar, titta på klipp (Studi.se) och lära oss grunderna

Redovisningsform

Du kommer att få visa vad du har lärt dig både muntligt i diskussioner framförallt, men även göra egna anteckningar kring din undersökning.  Du kommer att få möjlighet att redovisa resultat från egna undersökningar.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är om du har uppnått målen listade ovan. Din delaktighet i diskussioner och praktiska moment kommer också att utgöra en del av bedömningen.

Reflektion

Vad tycker du är/har varit roligaste med detta arbetsområde?

Har du lärt dig något som du tror att du kommer att ta nytta av i framtiden?

Finns det något som du hade velat ändra på?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  C 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
  Ke  C 6
 • I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  C 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Ke  A 6
 • I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Bedömningsmatris NO/kemi arbetsområdet kemikalier i hemmet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntlig delaktighet
Förmåga att samtala om och diskutera kring enkla frågor
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör kemikalier och hur de används i hemmet, vattnets kretslopp samt sopsortering. Eleven kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter inom ämnesområdet på ett sätt som till viss del för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör kemikalier och hur de används i hemmet, vattnets kretslopp samt sopsortering. Eleven kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter inom ämnesområdet på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör kemikalier och hur de används i hemmet, vattnets kretslopp samt sopsortering. Eleven kan ställa frågor och framföra och bemöta åsikter inom ämnesområdet på ett sätt som för samtalet och diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Undersökningar
Förmåga att genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar
Eleven kan genomföra enkla undersökningar som rör sopsortering och kemikalier i hemmet utifrån givna planeringar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar som rör sopsortering och kemikalier i hemmet utifrån givna planeringar på ett ändamålsenligt och fungerande sätt.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar som rör sopsortering och kemikalier i hemmet utifrån givna planeringar på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
Kunskaper och begrepp
Att visa kunskaper och använda begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om kemikalier i hemmet, vattnets kretslopp samt om sopsortering. Eleven visar sina kunskaper genom att till viss del använda kemins (och andra naturvetenskapliga) begrepp.
Eleven har goda kunskaper om kemikalier i hemmet, vattnets kretslopp samt om sopsortering. Eleven visar sina kunskaper genom att relativt väl använda kemins (och andra naturvetenskapliga) begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om kemikalier i hemmet, vattnets kretslopp samt om sopsortering. Eleven visar sina kunskaper genom att väl använda kemins (och andra naturvetenskapliga) begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: