Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nobel västerteg

Skapad 2020-04-28 10:53 i Centralskolan Västerteg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Det är dags för årets Nobel-fest då alla tiders nobelpristagare skall koras.

Innehåll

Mål för elev

Du ska lära dig att hålla ett argumenterande tal så att de som lyssnar förstår, blir intresserade och övertygade.

Innehåll

Arbetsområdet behandlar retorik: konsten att hålla tal.

Genomförande

Du ska välja en historisk person som du tycker ska bli nominerad till ”Alla tiders nobelpris”. Du ska gå in i rollen som denna person och hålla ett tal om vad personen har åstadkommit och varför hen förtjänar ”Alla tiders nobelpris”. Arbetsområdet pågår under veckorna 48-51.

v. 48: Retorik: genomgång och övningar + Portal s. 36 + 41

v. 49: Samla information om din person, skriva tankekarta/stödord/lista + börja skissa på ditt tal

v. 50: Repetition retoriska grepp, skriva klart första utkastet av ditt tal, framföra tal i responsgrupper

v. 51: Framföra ditt färdiga tal: utklädd till din person och med endast stödord till hjälp

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper genom att hålla ett argumenterande tal.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Muntlig framställning Nobel-tal

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Din framställning är kortfattad, men du redogör för din åsikt och har med några argument.
Din framställning är fyllig och du redogör för din åsikt. Du har med flera olika typer av argument för din ståndpunkt. Du tar även upp åsikter och argument som andra kan ha i frågan.
Din framställning är mycket fyllig du och redogör för din åsikt på ett nyanserat sätt. Du har med flera olika typer av argument och motargument.
Förmåga att tala inför publik
Du tittar ofta i dina anteckningar/stödord, men försöker att ha ögonkontakt med publiken då och då.
Du tittar i dina anteckningar/stödord, men talar även fritt. Du vänder dig till alla lyssnare vid flera tillfällen.
Du talar mestadels fritt och använder dina anteckningar/stödord endast som stöd. Du har genomgående utmärkt kontakt med lyssnarna.
Engagemang
Du visar visst engagemang.
Du visar engagemang.
Du anstränger dig för att få publiken engagerad och intresserad av det du säger.
Flyt i talet
Du stakar dig ibland, men har för det mesta ett gott flyt och intonation.
Du har ett gott flyt och intonation.
Du har ett mycket gott flyt och intonation.
Språk och stil
Du gör oftast lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och dem som lyssnar. Du använder ett enkelt och vardagligt språk.
Du gör lämpliga språk- och stilval med tanke på textens syfte och dem som lyssnar. Du försöker att variera ditt språk med t ex synonymer och beskrivningar.
Du gör lämpliga och finessrika språk- och stilval utifrån textens syfte och dem som lyssnar. Du har ett fylligt språk som du varierar med synonymer, fasta uttryck, beskrivande ord osv.
Struktur
Ditt tal är uppbyggt så att lyssnaren förstår och tar till sig innehållet
Ditt har en tydlig struktur som gör den lätt att följa. Talet är relativt väl sammanhållet och har inga omotiverade tankeluckor.
Ditt tal är logiskt uppbyggt, väl sammanhållet och väl avgränsat.
Genre
Ditt tal följer i huvudsak genrens texttyp / struktur. inledning, argumenterande del och avslutning retoriska figurer
Ditt tal följer genrens texttyp / struktur relativt väl och på ett levande sätt. inledning, argumenterande del och avslutning retoriska figurer
Ditt tal följer genrens texttyp / struktur väl och på ett kreativt sätt. inledning, argumenterande del och avslutning retoriska figurer

Sv SvA
Allmän bedömningsmatris i historia västerteg

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
--->
--->
--->
--->
--->
 • Hi
Du beskriver delar av människans historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser
Du visar viss kunskap om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under under olika tidsperioder.
Du visar grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under under olika tidsperioder.
Du visar goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under under olika tidsperioder.
Du visar mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under under olika tidsperioder.

 • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
--->
--->
--->
--->
--->
Du gör enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
Du för enkla resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkor och handlingar.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker och konsekvenser av samhällsförändringar och människans levnadsvillkoroch handlingar.

 • Hi   reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
--->
--->
--->
--->
--->
Du ger exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du ger exempel på mycket enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.

 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
--->
--->
--->
--->
--->
Du använder människors berättelser och olika skildringar av livet förr och nu.
Du använder historiskt källmaterial för att dra mycket enkla slutsatser och ger exempel på likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser och för enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser och för utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du använder historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser och för välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

--->
--->
--->
--->
--->
Du använder några få historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder några historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: