Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

It's Party Time

Skapad 2020-04-28 11:03 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 7 Engelska
An oral task where you are responsible for presenting a tradition or a custom or a party around the world, which you find interesting. Make a manuscript, that holds for 1.30 - 2 minutes and make a presentation. That's it. And present with a smile, of course, :o) Good luck!

Matriser

En
It's Party Time

Inte där än
Nivå E
Nivå C
Nivå A
Innehåll och sammanhang
Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du formulerar dig begripligt och relativt sammanhängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du formulerar dig relativt sammanhängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du formulerar dig med flyt och ett tydligt sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Uttal och intonation
Du har svårt att uttala en hel del ord. Det är svårt att förstå vad du säger. Du går gärna över till svenska när orden inte räcker till.
Du uttalar en hel del ord fel, men gör dig ändå till stor del förstådd. Din intonation blir till viss del korrekt.
Du har gott uttal och relativt god intonation.
Du har mycket bra uttal och god intonation.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på målspråket.
Språkriktighet, meningsbyggnad, Grammatik
Du behärskar inte enkel grammatik. Du gör ofta fel som stör förståelsen.
Du använder enkel grammatik. Du gör vissa fel som stör förståelsen.
Du använder grammatik som är anpassad för årskursen. Du gör en del fel som inte stör förståelsen.
Du visar på god kännedom gällande grammatik. Du gör få eller inga fel.
Presentationens uppbyggnad
Finns ingen tanke på mottagare, det är rörigt och det går inte följa på ett logiskt sätt
Det finns en grund i din presentation, dock tar texten över och/eller så finns bilder med som inte förklaras, eller inte passar in
Presentationen är välarbetad och det finns en röd tråd i det mesta. Kanske hade du kunnat balansera lite så at du har animeringar, videos eller något annat som väcker den som ser. Eller en quiz?
Din presentation är klanderfri. Bra jobbat!
Tänkvärt
Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
Talar väldigt kortfattat och/eller utifrån inövad text Röd tråd saknas Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Begripliga men enkla meningar Röd tråd finns delvis Är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
Talar med sammanhang Röd tråd finns Uttrycker egna tankar och känslor Bra balans mellan detaljer och helhet
Talar med sammanhang, ledigt och personligt En tydlig röd tråd finns Fylligt och välbeskrivet innehåll
Strategier
Synonymer Omformuleringar Kroppsspråk Ögonkontakt
Använder inga strategier
Använder någon strategi
Använder några strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Använder flera strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: