Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att påverka med ord och bild, v19-24

Skapad 2020-04-28 11:04 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Under vårens sista arbetsområde kommer vi att arbeta med argumentation och samtal på olika sätt. Vi kommer att titta närmare på hur vi påverkar – och påverkas – i samtal med personer och av reklam, och du kommer också att få lära dig hur du själv kan tänka när du ska förbereda ett argumenterande tal. I samband med det kommer du också att få en kort introduktion till ämnet retorik.

Innehåll

Att påverka med ord och bild                 
Svenska, åk 7, v. 19-24, VT20
Förberedd av Linn Langefors
Classroom: hkdkox7

Syfte
Under vårens sista arbetsområde kommer vi att arbeta med argumentation och samtal på olika sätt. Vi kommer att titta närmare på hur vi påverkar – och påverkas – i samtal med personer och av reklam, och du kommer också att få lära dig hur du själv kan tänka när du ska förbereda ett argumenterande tal. I samband med det kommer du också att få en kort introduktion till ämnet retorik.

Mål
Vi arbetar mot följande mål:

·         Du ska lära dig att förbereda och hålla en muntlig presentation om ämnen hämtade från skola och samhällsliv.

·         Du ska lära dig att anpassa språk, innehåll och disposition i din presentation efter syfte och åhörare.

·         Du ska lära dig mer om olika presentationstekniska hjälpmedel och hur du kan använda dem för att göra din presentation mer levande och intresseväckande.

·         Du ska lära dig använda några olika språkliga knep för att lättare kunna hålla en presentation utan att läsa innantill.

·         Du ska lära dig hur du kan använda dig av ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter, och hur orden kan användas för att påverka människor på olika sätt.

·         Du ska få lära dig mer om yttrandefrihet och hur du gör etiska ställningstaganden när du ska framföra dina argument.

·         Du ska få lära dig om några av processerna vi har när vi samtalar med andra.

 

Material
Vi kommer i huvudsak att använda oss av boken Svenska Direkt 8. Den finns som studiebok att låna under lektionerna. Det finns också tillgänglig via Inläsningstjänst. Till det kommer en liten del uppkopierat material.

 

 

Planering

Här ser du veckoplaneringen för arbetsområdet. Glöm inte att titta här om du bli sjuk, så att du ser vad du behöver ta igen!

Vecka

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Att göra

19

Introduktion

 

Att samtala.

 

Lärobok s. 32-37

Samtal. Vem pratar i klassrummet?

 

Vad är en diskussion?

 

Lärobok s. 40-43, + arbetsblad

Genomgång retorik

 

Förbereda ämnen till argumenterande tal.

 

Lärobok s. 44-45

 

20

Vad är argumentation, del 1.

 

Lärobok s. 21.

 

Yttrandefrihet och etiska aspeker

Vad är argumentation, del 2

 

Lärobok s. 12-20

 

Val av ämne till tal

 

 

 

UTVECKLINGSDAG!

Du ska meddela ditt talämne senast onsdag. Jag ska godkänna alla ämnen!

21

Genomgång taluppgift

 

Börja arbeta på ditt tal

 

Jobba med ditt tal

 

 

LOVDAG!

 

22

Genomgång presentations-tekniska hjälpmedel

 

Jobba med tal

Gruppövning: träna på att argumentera

 

Jobba med tal

Lyssna på ett tal: Timbuktus tal till riksdagen.

 

Övning: hitta argumenten.

 

Jobba med tal

 

23

Förbered ditt tal

Redovisning!

Redovisning!

 

Reklam-uppgift

Tal klart för redovisning onsdag-torsdag!

24

Reklam-uppgift

Reklam-uppgift

MENTORSDAG!

 

 

 

 

 

Bedömning
Dina kunskaper kommer i huvudsak att bedömas genom ditt deltagande i gruppdiskussioner, samt det argumenterande tal du håller i slutet av arbetsområdet.

Observera att talet är en betygsgrundande uppgift! Om du blir sjuk måste du spela in ditt tal och ladda upp filmen på Classroom senast den 7 juni kl. 14:00! I annat fal kommer jag att sakna betygsunderlag, och du riskerar därmed att få ett F!

Vi arbetar i huvudsak med följande kunskapskrav:

E-nivå

C-nivå

A-nivå

Du kan på ett ganska bra sätt använda dig av bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.

Du kan på ett bra sätt använda dig av bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.

Du kan på ett mycket bra sätt använda dig av bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett ganska bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.

Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter på ett mycket bra sätt. Du motiverar dina åsikter på ett mycket bra sätt.

Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett ganska bra sätt.

Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett bra sätt.

Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett mycket bra sätt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: