Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vagn till Spheroboll

Skapad 2020-04-28 11:10 i Vallåsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Teknik
Ni ska få testa att programmera och köra roboten Sphero! Ni ska även bygga hållfasta vagnar eller karosser som Shpero ska få köra. Vem bygger den mest hållfasta vagnen av er?

Innehåll

Arbetssätt:

 • Vi kommer att arbeta i par
 • Köra Spheroboll med hjälp av mobil/surfplatts
 • Programmera Spheroboll med hjälp avmobil/surfplatta
 • Skissa och bygga en vagn som Sphero kan dra
 • Skriva en rapport om hur bygget gick till och vad du kunde göra annorlunda
Förmågor som tränas:
 • Analysförmågan
 • Metakognitiva förmågan
 • Kommunikativa förmågan
 •  

Mål:

När vi arbetat klart med arbetsområdet kommer du att:

 • Kunna köra roboten Sphero
 • Kunna programmera roboten att köra 
 • Kunna bygga en slags vagn som Sphero kan köra
 • Kunna skriva en rapport om arbetet.  

På vilket sätt bedöms det:

 • Arbetsprocessen och det du visar under lektionerna
 • Hur hållbar din vagn blir när du kör
 • Din skrivna rapport
 •  

Tidsplan:

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: