Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fantastic Mr Fox: Book Circle

Skapad 2020-04-28 11:21 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Gruppläsning med syfte att träna elevernas läsförståelse med vikt på muntliga diskussioner.
Grundskola 9 Engelska
En uppgift som går ut på att läsa skönlitterära verk på engelska samt att diskutera utifrån det lästa.

Innehåll

Elevdel

Övergripande mål

Målet med bokcirkeln är att öva på att förstå skriven engelska samt att kunna diskutera innehållet i texten med andra.

Mål

Ni ska träna på att läsa längre texter och att diskutera runt varierande ämnen. Genom träning ska förmågan för läsförståelse öka.

Undervisning

Ni får i grupper om 3-4 elever samma kort-roman och ska var och en för sig läsa texten för att sedan diskutera innehållet med varandra. Vi delar upp romanen i tre delar som är läxa varje vecka.

Romanen finns på siten: ESL bits (short Stories) och kan både läsas och lyssnas på nätet. 

http://esl-bits.net/ESL.English.Listening.Short.Stories/Fantastic.Mr.Fox/01/default.html

 

Varje elev kommer också att få en speciell uppgift till varje diskussionstillfälle. Efter varje samtal byter ni i gruppen uppgift. Varje gruppdiskussion kommer att ske muntligt. En av tre kommer att göras med lärare. Följande roller ska delas ut till varje möte:

1. Discussion leader: leder mötet, hälsar välkomna, fördelar ordet och ser till att alla redovisar sitt uppdrag. Du har förberett några frågor på den text ni läst. Du ansvarar för att fördela arbetsuppgiften till nästa gång, samt att gruppen diskuterar vilken som är den viktigaste händelsen i avsnittet och också vad ni tror kommer hända härnäst.

2. Summarizer: har förberett och berättar en sammanfattning om vad som hänt i historien i det avsnitt som lästs till mötet. samt 

3. Character tracer: tittar närmare på en karaktär i texten och har förberett att berätta om den här personens personlighet, roll i berättelsen och vad du tror kommer hända med honom/henne.

4. Grammar and word leader: Du har plockat ut glosor som är viktiga för att förstå den del ni läst och översatt dem till svenska.Dessutom ska du gå igenom den grammatik eller fraser från pdf dokumentet som finns till varje del och förklara hur de används (regler).

Arbetet kommer att hålla på under 2-3 veckor

 

 

 

 

Uppgifter

 • English w. 23 Mr Fox part 3

 • English w. 22 Mr Fox part 2

 • English w. 20 Fantastic Mr Fox - part 1

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9

Matriser

En
Book Circle and reading exercises

E
C
A
Förståelse för det som lästs
Här bedöms din förmåga på läsförståelse på provdelen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i lättillgängliga texter i olika genrer.
Sammanfatta och redogöra för texter
Här bedöms din förmåga på diskussionerna kring den bok ni läst i gruppen
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Lässtrategier
Hur väl genomför du uppgiften? Tar du till dig formativ bedömning och arbetar för att förbättra förmågan?
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: