Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undervisningsplan Trollen - utevistelse maj och juni 2020

Skapad 2020-04-28 12:45 i 014671 Förskolan Oddegården Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Trollens utevistelse - maj och juni på gården, i parker och i skogen.

Innehåll

 

1.Kartläggning.

Vi har en aktiv barngrupp där vi fokuserar mycket på att samarbeta. Barngruppen består av 19 barn födda 2014 och 2015 och de är intresserade av bokstäver, insekter och småkryp.

 

Barngruppen delas in i olika konstellationer vid olika tillfällen:

 

 • Myrorna (barn födda 2015) och Nyckelpigorna (barn födda 2014)
 • Kvadraterna, Cirklarna och Trianglarna (grupper med barn födda 2014 och 2015).

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Naturvetenskap, matematik och teknik

 

 • Barnen utvecklar förståelse för naturkunskap.
 • Barnen utvecklar förståelse för hur insekter och småkryps liv.
 • Barnen får ta del om enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 • Barnen utvecklar förståelse för geometriska former.
 • Barnen utvecklar sin förmåga att sortera.
 • Barnen utvecklar förståelse för matematiska begrepp.

Språk

 

 • Barnen får ta del av planerad högläsning.

Fysisk aktivitet

 

 • Barnen utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koordinationsförmåga. 

Barnens inflytande

 

 • Barnen utvecklar sina tankar och idéer.
 • Barnen utvecklar förståelse att alla människor är lika mycket värda. 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

Se nedan.

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden. 

 

 • ·         Ryggsäckar med olika material till skogen.

 • ·         Vi lämnar gården nästan varje dag och går till olika parker, till skogen eller bara för en promenad.

 • ·         Organiserad rollek vid cykling utanför gården.

 • ·         Vi organiserar olika rörelseaktiviteter på gården.

Så här kommer varje dag på Trollen vara:

Trollen kommer äta lunch och mellanmål ute varje dag. Vi kommer bara vara inne om det är dåligt väder. Så se till att barnen har bra kläder på förskolan; gärna lager på lager och kläder efter väder. 

Viktigt att lämna barnen på förskolan senast kl 9.00 eftersom vi påbörjar dagens aktiviteter då.

Strax efter kl 9.00 har vi samling utomhus. Kl 9.15 går vi iväg på dagens aktivitet. Vid kl 11.40 är vi tillbaka på förskolan igen för att äta lunch ute på gården. Ca kl 12.30 går vi in och har vila. Sen går vi ut igen vid kl 14.15 för att äta mellanmål kl 14.30 och sen stannar vi ute till stängning. 

Så här kommer det vara alla dagar förutom på onsdagar, för då tar vi med oss lunchen och går på heldagsutflykt. Vi kommer tillbaka till förskolan till mellanmålet. Eftersom vi inte åker buss eller tunnelbana så kommer vi promenera mycket på våra utflykter. Vi kommer bland annat besöka olika platser i Kista, Husby och Akalla. Se schema.

MÅNDAG

TISDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

Samling

Samling

Samling

Samling

Samling

Trudelutten

Rörelseaktiviteter på gården/i en park

Heldagsutflykt

En park i närområdet

Skogen

         

LUNCH ute

LUNCH ute

LUNCH ute

LUNCH ute

LUNCH ute

Vila

Vila

 

Vila

Film på smartboaden

Inne

Inne

 

Inne

Inne

Mellanmål ute

Mellanmål ute

Mellanmål ute

Mellanmål ute

Mellanmål ute

 

 

 

 

Dans på gården

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 • Vi har ett bibliotek med litteratur på olika språk.
 • Vi använder digitala verktyg för bland annat dans och rörelse.
 • Vi utvecklar tillgängligheten i miljön genom att placera materialet i barnens höjd.
 • Vi har olika slags material för bygg och konstruktion. 

 

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

 • Vi har schemalagda och väl planerade aktiviteter.
 • Vi är ett arbetslag som är engagerade och medvetna om hur man når målet.
 • Vi delar barngruppen i mindre grupper för att var och en ska kunna komma till tals utifrån sin förutsättning.
 • Vi använder fria och styrda lekar som verktyg i undervisningen.
 • Vi är medforskande pedagoger som ger barnen möjlighet att hitta svar på sina frågor. 
 • Vi erbjuder barnen att kunna ta del av alla aktiviteter och att vi ska vara närvarande.
 • Vi har en tydlig organisation.
 • Vi lyssnar på barnen.
 • Vi reflekterar över det barnen säger och gör.

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Utevistelse 

 

Förskolan har som uppdrag ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom rytmik, dans och rörelse [...] [...] Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen [...] [...] såväl inomhus som utomhus [...] [...]Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö.” (Lpfö 98 reviderad 2010, s.7)

Barnen på Trollen får just nu uppleva mycket närmiljön och vi har en bra planering som ger struktur.

Rörelseaktiviteterna på gården är bland annat banankull och olika typer av hinderbanor. Vi kommer även ha någon form av miniröris.

 

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

 • Bilder.
 • Pedagogiskt material.
 • Reflektionsprotokoll.
 • Genom kontinuerlig dokumentation för att utveckla vårt och barnens tankesätt till samtal. Vi använder oss ha Ipaden där vi tar bilder på det barnen gör och dokumenterar det. Sedan kommer vi lägga upp detta blanda annat på väggar inne på avdelningen men också i skolplattformen på varje barns lärlogg.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: